ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of Risk Factors Influencing Cardiovascular Disease and Correlation with Cardiovascular Risk Scores
Hatice Dülek, Zeynep Emine Tuzcular Vural, Işık Gönenç

Naciye Cigdem Arslan, MedipolEsenler Hospital, Department of Surgery, Birlik mah. Bahceler cd. No:5, Esenler, Istanbul, Turkey e-mail: cigdemarslan@hotmail.it

Abstract

Objective: Recent American Thyroid Association Guideline emphasizes that identifying the institutional malignancy risks for each Bethesda category is mandatory to achieve more accurate preoperative diagnosis in thyroid nodules. Aim of this study is to compare the preoperative fine needle aspiration biopsy (FNAB) and postoperative pathology results in a single institution in the era of the Bethesda System for Reporting thyroid Cytology (TBSRTC). 

Methods: The data of the patients who underwent FNAB and thyroidectomy between 2012 and 2018 were collected retrospectively. Patients who had available TBSRTC classification were included in the study. The malignancy risk of each TBSRTC classification was calculated. 

Results: One-hundred and forty-five patients were included. The mean age was 45.9±13.6. Preoperative FNAB categorization was TBSRTC I in 3 (2.1%) patients, TBSRTC II in 47 (32.4%) patients, TBSRTC III 16 (11%) patients, TBSRTC IV in 14 (9.7%) patients, TBSRTC V in 29 (20%) and VI in 36 (24.8%) patients. Postoperative pathology revealed malignancy in 66 (45.5%) of the patients. The malignancy risk was 33.3% in TBSRTC I, 4.3% in TBSRTC II, 31.3% in TBSRTC III, 42.9% in TBSRTC IV, 62.1% in TBSRTC V and 94.4% in TBSRTC VI categories. 

Conclusion: Our results were conformable with the malignancy risks reported by TBSRTC. Larger studies should be performed to validate and endorse nationwide standardization of the Bethesda system. 

Keywords: Goiter, Bethesda classification, fine needle aspiration biopsy, papillary thyroid carcinoma, thyroid nodule.

 

Kardiyovasküler Hastalıklara Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi ve Kardiyovasküler Risk Skorlamalarının Karşılaştırılması          

Öz

Amaç: Bu çalışmada; 40 yaş üstü bireylerde kardiyovasküler hastalıklara etki eden faktörlerin değerlendirilmesi için kardiyovasküler risk skorlamalarının (Framingham, PooledCohort Risk Assesment Equations; PCRAE), antropometrik ölçümlerin hesaplanması, yüksek riskli hastaları belirleyebilme güçlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma; Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Aile Hekimliği polikliniğine başvuran, 40-72 yaş aralığında 258 hasta ile yapıldı. Analizler için Number Cruncher Statistical System 2007 programı kullanıldı.

Bulgular: Framingham ve PCRAE skoru, yüksek risk düzeyinde olan olguların yaşları, erkek cinsiyet olması, bel/kalça çevresi oranı; düşük risk düzeyinde olan olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p<0,01). Framingham skoru yüksek risk düzeyinde olan olguların, vücut kitle indeksi değerleri, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p<0,05). PCRAE riski yüksek olan olgularda, Framingham skoru düzeyinin yüksek olması oranları arasında, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p<0,01).

Sonuç: Risk skorlamalarının birbirleriyle korele olduğu, Framinghamve PCRAE risk skorlarının, Ülkemizde, kardiyovasküler hastalık risk taramasında kullanılabileceği, antropometrik ölçümleri yüksek riskli bireyleri saptamanın faydalı olduğu ve çoğu risk faktörlerinin aile hekimi tarafından kontrol altına alınabileceği sonucuna vardık.

Anahtar kelimeler: Kardiyovasküler risk faktörleri, kardiyovasküler risk skorlamaları, antropometrik ölçümler

Dicle Med J  2019;46 (3): 449-459

Doi: 10.5798/dicletip.620443

Volume 46, Number 3 (2019)