ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Negative Pressure Pulmonary Edema: A Case Report
Mehmet Kabak, Barış Çil, İclal Hocanlı

Mehmet Kabak, Mardin Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Mardin, Turkey e-mail: mehmetkabak8@hotmail.com

Abstract

Aim: Negative pressure pulmonary edema (NPPE) is a rare postoperative complication that arises due to upper airway obstruction and appears within an hour of extubation.

Case: The patient was a 19 years-old male with no chronic diseases or complaints in his preoperative assessment. Forty-five minutes after extubation, the patient reported dyspnea, hemoptysis, chest pain and oxygen saturation was 60%. Computer Tomography (CT) scans revealed bilateral infiltration and consolidation, more prominent in the central and apical regions. His bedside echocardiogram was normal. NPPE was considered in the diagnosis; oxygen support, intravenous furosemide, nebulized salbutamol and budosenide were administered in addition to non-invasive mechanical ventilation. Two hours later, the symptoms abated. His repeat X-ray taken after 12 hours showed reduction in lung infiltrates and patient was discharged after five days.

Conclusion: Abrupt decrease in oxygen saturation after extubation, dyspnea, chest pain and hemoptysis point to negative pressure pulmonary edema; the patient must immediately be moved to the intensive care unit and promptly treated.

Keyword: Hemoptysis, pulmonary edema, mechanical ventilation.

 

Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem: Olgu Sunumu                  

Öz

Amaç: Negatif basınçlı akciğer ödemi (NBAÖ), ekstübasyondan ilk bir saatte üst hava yolu obstrüksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan nadir bir komplikasyondur.

Olgu: 19 yaşında erkek hasta operasyon öncesi değerlendirmede herhangi bir şikâyeti yoktu. Operasyondan sonra ekstübasyonu yapılan hastanın 45 dakika sonra nefes darlığı, hemoptizi ve göğüs ağrısı şikâyeti gelişti ve saturasyonu %60 olarak ölçüldü. Hastaya çekilen bilgisayarlı tomografide her iki akciğer üst alanlarda daha yaygın olan ve daha çok santral yerleşimli bilateral infiltrasyon ve konsolide alanlar mevcuttu. Hastaya yatak başı yapılan ekokardiyografisi normaldi. Negatif basınçlı pulmoner ödem düşünülen hastaya oksijen desteği, furosemid ampul, salbutamol ve budesonidnebül verildi ve noninvaziv mekanik ventilasyon uygulandı. Hastanın 2 saat sonra klinik şikayetlerinde gerileme oldu ve 5. gün İnfiltrasyonları tamamen gerileyen hasta taburcu edildi.

Sonuç: Ekstübasyon sonrası oksijen saturasyonunda ani düşmesi, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı ve akciğer ödeminde görülen tipik hemoptizi eşlik ettiğinde negatif basınçlı akciğer ödemi akla getirilmeli ve hasta hızlı bir şekilde yoğun bakım ünitesine alınmalıdır. Hemen tedavisine başlanılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Hemoptizi, pulmoner ödem, mekanik ventilasyon.     

Dicle Med J  2019;46 (3): 583-586

Doi: 10.5798/dicletip.620633

 

Volume 46, Number 3 (2019)