ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evidence-Based Practices for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting
Yeşim Yaman Aktaş, Dilek Gürçayır, Canan Atalay

Yeşim Yaman Aktaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye, e-mail adresi: yesimyaman28@hotmail.com

Abstract

Postoperative nausea and vomiting are one of the most common complications following surgery. Postoperative nausea and vomiting reduce patient satisfaction, delay recovery and cause serious complications including aspiration. Therefore, it is a great importance to determinate patients with high risk in the preoperative period and apply evidence-based methods including pharmacological and nonpharmacological interventions for the postoperative nausea and vomiting management. This review includes evidence-based practices for postoperative nausea and vomiting. Evidence-based practices in this review are thought to be a guideline for surgical nurses in the prevention and management of postoperative nausea and vomiting. 

Keywords: Nausea and vomiting, Nursing, Evidence-based practices.

Ameliyat Sonrası Bulantı Kusma Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar

Öz

Ameliyat sonrası bulantı ve kusma ameliyat sonrası dönemde en sık görülen komplikasyonlardan biridir. Ameliyat sonrası bulantı ve kusma hasta memnuniyetini azaltan, hastaların iyileşme süresini uzatan ve aspirasyon gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir durumdur. Bu nedenle ameliyat öncesi dönemde ameliyat sonrası bulantı ve kusma açısından riskli hastaların belirlenmesi ve ameliyat sonrası bulantı ve kusma yönetiminde kanıta dayalı farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi yöntemlerinin uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu derlemede ameliyat sonrası bulantı ve kusma yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamaların cerrahi kliniklerde çalışan hemşireler için ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde rehber olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bulantı ve kusma, Hemşirelik, Kanıta dayalı uygulama  

Dicle Med J  2018;45(3): 341-351

Doi: 10.5798/dicletip.457268

Volume 45, Number 3 (2018)