ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Hospital Management in The COVID -19 Output In Diyarbakir Dicle University Hospitals
Mehmet Akdağ, Mehmet Karakoç

Mehmet Akdağ, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi, Diyarbakır, Türkiye e-mail: mehmet.akdag@dicle.edu.tr

The Hospital Management in the COVID -19 Output in Diyarbakir Dicle University Hospitals   

Abstract

As Dicle University Hospital, it has made plans within the framework of scientific data and guidelines created by the Ministry of Health. In this context, we tried to provide pandemic hospital management under 8 different headings. These are respectively;

1-Physical space planning

2-Human resources management

3- Logistic support

4-Scientific Pandemic Boar

5- Laboratories

6-Radiolog

7-Operating room

8-Multi-corporate hierarchy

Keyword: COVID-19 - management of Hospital - pandemic hospital.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerinde COVID -19 Salgınında Hastane Yönetimi

Öz

Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak bilimsel veriler ve sağlık bakanlığının oluşturduğu rehberler çerçevesinde planlamalar yapmış olduk. Bu çerçevede 8 ayrı başlık altında pandemi hastane yönetimini sağlamaya çalıştık. Bunlar sırasıyla;

1-Fiziksel alan planlaması

2-İnsan kaynakları yönetim

3- Lojistik destek

4-Bilimsel pandemi Kurulu

5- Laboratuarlar

6-Radyoloji

7-Ameliyethane

8-Multi kurumsal hiyerarşi

Anahtar kelimeler: COVID 19 - Hastane Yönetimi - Pandemi Hastanesi

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 1-4

Doi: 10.5798/dicletip.1004008

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)