ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 In Children: Intensive Care Management
Velat Şen, Hasan Zan

Velat Şen, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Diyarbakır, Türkiye e-mail: drvelatsen@hotmail.com

COVID-19 In Children: Intensive Care Management

Abstract

In December 2019, a novel type of coronavirus infection emerged in the Wuhan province of China and began to spread rapidly. The disease is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Since then, the virus has affected more than 200 countries worldwide and caused a global pandemic. COVID-19 pandemic continues to have a growing impact on the whole world.

Although COVID-19 disease have milder or asymptomatic course in children compared to adults, as time progresses, the number of critically ill children due to COVID-19 has begun to increase. In this review, we planned to present the follow-up and treatment of critical COVID-19 pediatric patients in the light of current guidelines.

Keywords: Child - COVID-19 - Intensive Care.

Çocuklarda COVİD-19 ve Yoğun Bakım Yönetimi

Öz

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan eyaletinde yeni bir tip koronavirüs enfeksiyonu ortaya çıktı ve hızla yayılmaya başladı. Hastalığa neden olan virüs şiddetli akut solunum yolu sendromu coronavirüs-2 (SARS-CoV-2) olarak bildirilmiştir. O zamandan beri virüs dünya çapında 200'den fazla ülkeyi etkiledi ve küresel bir salgına neden oldu. Günümüzde, COVID-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.

COVID-19 hastalığı çocuklarda yetişkinlere göre daha hafif veya asemptomatik seyretmekle beraber zaman ilerledikçe, COVID-19’ a bağlı kritik hasta çocuk sayısında artış görülmeye başlanmıştır. Biz bu derlemede kritik COVID-19 çocuk hastalarının takip ve tedavisini güncel kılavuzlar ışığında sunmayı planladık.

Anahtar kelimeler: Çocuk - COVID-19 - Yoğun Bakım

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 154-165

Doi: 10.5798/dicletip.1005373

 

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)