ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID 19 Disease Process and Pediatric Surgery
Bahattin Aydoğdu, Mehmet Hanifi Okur

Bahattin Aydogdu,Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk cerrahisi AD. Diyarbakır, Türkiye e-mail: bahattinaydogdu@hotmail.coM

COVID 19 Disease Process and Pediatric Surgery

Abstract

Since the beginning of the Covid19 pandemic, it has greatly affected healthcare professionals who are in direct contact with patients in our country and in our hospital, as well as all over the world.

Many guidelines have been published for the precautions to be taken during the preoperative, perop and postoperative periods, especially in surgical branches that need to intervene in organs with high viral load. In our study, we aimed to share up-to-date information about what needs to be done, and what has been done in the pediatric surgery and organ transplant clinic in this process.

Keywords: covid - pediatric surgery - follow-up.

COVİD 19 Hastalığı Süreci ve Çocuk Cerrahisi

Öz

Covid19 pandemisinin başlamasından beri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve hastanemizde de hastalarla direk temas durumundaki sağlık çalışanlarını çok etkilemiştir.Özellikle virüs yükü fazla olan organlara müdahale gereği olan cerrahi branşların,preop, perop ve postop sürecinde yapılması gereken önlemleri için birçokkılavuz yayınlanmıştır. Bizim çalışmamızda dabu süreçte çocuk cerrahi ve organ nakli kliniğinde yapılması gereken ve yapılanlar hakkında güncel bilgileri paylaşmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler:covid - çocuk cerrahisi - takip

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 127-133

Doi: 10.5798/dicletip.1005219

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)