ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 and Vaccine
Saim Dayan

Saim Dayan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Diyarbakır, Türkiye e-Mail: saimdayan@hotmail.com

COVID-19 and Vaccine

Abstract

The most important of the ten great public health achievements today is vaccination. Vaccination is an example of social solidarity as well as providing individual protection against disease. If the rate of immunization with the vaccine is as high as 85-95% in a society, vulnerable populations who are not vaccinated are also protected.

The SARS-CoV-2 pandemic, which caused the COVID-19 disease, continues to spread with new mutations despite all individual and national measures taken. Since there is no effective antiviral drug yet, the most important method of fighting the disease is vaccination. In a short period of one year, COVID-19 vaccines were developed and started to be used on a global scale with emergency use approval. The discovery of a pandemic vaccine in such a short time is a great achievement for humanity.

A total of 408 vaccine studies are currently available, including preclinical studies in 60 countries. The number of vaccines currently in clinical phase studies is 138 (Phase 1: 36, Phase 2: 65, Phase 3: 31). 6 vaccine studies, which are in clinical phase studies, have been terminated. 21 vaccines have been approved for immediate use. Among these vaccine candidates, in addition to the traditional methods, there are also new technologies that have never been licensed before.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19 vaccine, SARS-CoV-2 variants.

COVID-19 ve Aşı

Öz

Günümüzdeki on büyük halk sağlığı başarısından en önemlisi aşılamadır. Aşılama, hastalığa karşı bireysel korumayı sağlamanın yanı sıra aynı zamanda bir toplumsal dayanışma örneğidir. Bir toplumda aşı ile bağışıklama oranı %85-95 gibi yüksek düzeyde ise aşılanmamış kırılgan kesimler de korunmuş olur.

COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 pandemisi, alınan tüm bireysel ve ulusal önlemlere rağmen yeni mutasyonlarla yayılmaya devam etmektedir. Henüz etkili bir antiviral ilaç mevcut olmadığından hastalıkla mücadelenin şimdilik en önemli yöntemi aşılamadır. Bir yıl gibi kısa sürede COVID-19 aşıları geliştirilmiş ve acil kullanım onayı ile küresel ölçekte kullanılmaya başlanmıştır. Bir pandemi aşısının bu kadar kısa sürede bulunmuş olması insanlık adına çok büyük bir başarıdır.

Halen 60 ülkede preklinik çalışmalar da dahil olmak üzere toplam 408 aşı çalışması mevcuttur. Klinik faz çalışmaları aşamasında olan aşı sayısı 138’dir (Faz 1: 36, Faz 2: 65, Faz 3: 31). Klinik faz çalışmaları aşamasında olan 6 aşı çalışması sonlandırılmıştır. 21 aşıya acil kullanım onayı verilmiştir. Bu aşı adayları içerisinde geleneksel olarak başvurulan yöntemlere ek olarak daha önce hiç ruhsatlandırılmamış yeni teknolojiler de bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: SARS-CoV-2, COVID-19 aşısı, SARS-CoV-2 varyantları

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 98-113

Doi: 10.5798/dicletip.1005040

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)