ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 and Newborn
Sabahattin Ertuğrul, İbrahim Deger, Sibel Tanrıverdi Yılmaz

Sabahattin Ertuğrul, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye e-mail: sertugrul68@yahoo.com

COVID-19 and Newborn

Abstract

As the COVID-19 pandemic continues to spread worldwide, it is critical that we identify populations at risk and develop appropriate clinical care policies to protect them.

While data on the incidence and outcomes of neonatal SARS-CoV-2 infection continue to emerge, there is much more to learn. Evidence to date indicates that vertical transmission in the neonate is rare, with a greater proportion contracting postnatally via respiratory droplets or through contact with infected mothers or caregivers. Most newborns do not develop symptoms due to SARS-CoV-2, but morbidities due to prematurity may require intensive care and support. Regardless of the presence of symptoms, all newborns born to mothers with suspected or confirmed COVID-19 infection should be tested. Awareness of the COVID-19 situation in the newborn and methods of implementing infection prevention and control measures should be encouraged.

Keywords: Newborn, COVID-19, SARS-CoV-2

COVID-19 ve Yenidoğan

Öz

COVID-19 pandemisi dünya çapında yayılmaya devam ederken, risk altındaki popülasyonları belirlememiz ve onları korumak için uygun klinik bakım politikaları geliştirmemiz çok önemlidir.

Yenidoğan SARS-CoV-2 enfeksiyonunun insidansı ve sonuçlarına ilişkin veriler ortaya çıkmaya devam etse de, öğrenilecek daha çok şey vardır. Şimdiye kadar ki kanıtlar, yenidoğanda dikey bulaşmanın nadir olduğunu ve daha büyük bir oranın doğum sonrası solunum damlacıkları yoluyla veya enfekte anne veya bakıcılarla temas yoluyla enfeksiyon kaptığını göstermektedir. Yenidoğanların çoğunda SARS-CoV-2'ye bağlı semptom gelişmez, ancak prematüreliğe bağlı morbiditeler yoğun bakım ve destek gerektirebilir. Semptomların varlığına bakılmaksızın, COVID-19 enfeksiyonundan şüphelenilen veya teyit edilen annelerden doğan tüm yenidoğanlar test edilmelidir. Yenidoğanda COVID-19 durumu hakkında farkındalık, enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri uygulama yöntemleri teşvik edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Yenidoğan, COVID-19, SARS-CoV-2

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 29-38

Doi: 10.5798/dicletip.1004151

 

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)