ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation Of Oxidative Stress With Changes In Inflamation Parameters During Normothermic Cardiopulmonary Bypass
Esin Akça, Mehmet Salih Aydın, Mustafa Göz, Mahmut Padak, Reşat Dikme, Ömer Göç

Mahmut PADAK, Harran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Perfüzyon Teknikleri Programı, Şanlıurfa, Türkiye,05435258563, mpadak@harran.edu.tr

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the levels of CRP, ceruloplasmin and TAS (total antioxidant level), TOS (total oxidant level), OSI (oxidative stress index) levels in blood serum taken from patients undergoing cardiopulmonary bypass (CPB).

Methods: A study group was formed by taking 4 gel-free strains of blood from pre-operative, pump (cardiopulmonary machine) entry, cross-clamping and after protamine administration from patients who underwent surgery with CPB for various reasons. Plasma samples were stored at -80 [deg.] C after removal of the blood from the centrifuge. The samples were dissolved in the autoanalyzer on the study day and serum Seruloplasmin, C-Reactive Protein (CRP), TAS, TOS and OSI were measured by colorimetric method.

Results: TAS value; 0.95 ± 0.19 preoperatively, 0.73 ± 0.13 at the pump, 0.84 ± 0.18 after cross clamping, 0.92 ± 0.14 after the protamine and p <0.001, TOS value respectively; 12.66 ± 3.21, 10.22 ± 3.28, 19.04 ± 6.00, 25.88 ± 8.14 and p <0.001, OSI; 1.35 ± 0.35, 1.48 ± 0.74, 2.38 ± 0.91, 2.81 ± 0.80 and p <0.001, Seruloplasmin; 1002, 48 ± 209, 20, 554.71 ± 125.77, 581.92 ± 156.67, 633.79 ± 166.69 and p <0.001, CRP; 0.85 ± 1.44, 0.51 ± 1.09, 0.35 ± 0.44, 0.47 ± 0.89 and p = 0.291 respectively.

Conclusions: As a result of this study, statistically significant differences were found between TAS, TOS, OSI and ceruloplasmin levels in the groups (p <0.001). Serum CRP levels were not statistically significant between the groups.

Keywords: Cardiopulmonary Bypass, Inflammatory Parameters, Oxidative Stress, CRP, Seruloplasmin.

 

Normotermik Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Enflamasyon Parametrelerindeki Değişiklikler İle Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi

  Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kardiyopulmoner bypass (KPB) ameliyatına giren hastalardan belirli aralıklarla alınan kanın serumundaki CRP, seruloplazmin ve TAS (total antioksidan seviye), TOS (total oksidan seviye), OSİ (oksidatif stres indeksi) seviyelerini ölçerek bir değerlendirmenin yapılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çeşitli sebeplerden dolayı KPB cerrahisi ile ameliyat olan hastalardan ameliyat öncesi, pompaya (kalp akciğer makinesi) giriş, kross klemp sonrası ve protamin verilmesi sonrası olmak üzere 4 jelsiz tüpe kan alınarak bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Alınan kanlar santrifüjde ayrıştırıldıktan sonra plazmaları -80 °C’de saklanmıştır. Numuneler çalışma gününde otoanalizör cihazında çözülerek serum Seruloplazmin, C-Reaktif Protein (CRP), TAS, TOS ve OSİ kolorimetrik yöntemle ölçülmüştür.

Bulgular: TAS değeri; ameliyat öncesi 0.95 ± 0.19, pompaya giriş 0.73 ± 0.13, kross klemp sonrası 0.84 ± 0.18, protamin sonrası 0.92 ± 0.14 ve p <0,001, TOS değeri sırasıyla; 12.66 ± 3.21, 10.22 ± 3.28, 19.04 ± 6.00, 25.88 ± 8.14 ve p <0,001, OSİ; 1,35 ± 0.35, 1.48±0.74, 2.38 ± 0.91, 2.81 ± 0.80 ve p <0,001, Seruloplazmin; 1002,48±209,20, 554.71 ± 125.77, 581.92 ± 156.67, 633.79 ± 166.69 ve p <0,001, CRP; 0.85 ± 1.44, 0.51 ± 1.09, 0.35 ± 0.44, 0.47 ± 0.89 ve p= 0.291 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda TAS, TOS, OSİ ve seruloplazmin düzeyleri gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,001). Serum CRP düzeyleri gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler: Kardiyopulmoner baypas, İnflamasyon parametreleri, Oksidatif stres, CRP, Seruloplazmin.

Dicle Med J  2020; 47 (1): 223-231

Doi: 10.5798/dicletip.706148

Cilt 47, Sayı 1 (2020)