ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Case Of Vena Cava Superior Syndrome With Lymphoma
Lale Sertçelik, Fatma Armağan Hazar, Mine Demir, İpek Erdem, aysun Kosif

Lale Sertçelik, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve GöğüsCerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi C blok 7. Servis Maltepe/ İstanbul, Turkey e-mail: lalesertcelik@gmail.com

Abstract

Vena cava superior syndrome (VCSS) defines the deterioration in blood circulation as a result of an obstruction in vena cava superior (VCS) and the resulting clinical condition. It might develop due to various reasons including malign and benign ones.

Because of swelling on the face and neck, 38 year-old woman was undergone thoracic computed tomography. Pleural effusion was observed in right hemithorax and a mass applying pressure on the vena cava superior on the middle mediastinum. Pet-CT was taken; prevascular lymphadenopathies with SUDmax: 21.1 were observed. The frozen result of mediastinoscopy was reported to be necrosis. Thoracotomy was implemented; the pathologic formation thought to be thrombus in the lumen of vena cava superior was excised. At the end of pathological examination, this mass was reported to be unclassified b-cell lymphoma having the characteristics of Burkitt’s and large-cell lymphoma. The patient was given chemotherapy. The remission was achieved.

In our case, the reason for VCSS was intravascular thrombus-shaped large B-cell lymphoma. This case was presented because it is a rare reason for VCSS.

Keywords: Vena cava superior syndrome, large B-cell lymphoma, thrombus, vena cava superior

 

Lenfoma Tanısı Alan Bir Vena Cava Superior Sendromu Olgusu

  Öz

Vena cava superior sendromu(VCSS) , vena cava superiorun (VCS) obstrüksiyonu sonucu kan akımında bozulma ve ortaya çıkan klinik tabloyu tanımlar. Malign ve benign birçok nedene bağlı ortaya çıkabilir.

38 yaşında kadın hastada yüz ve boyunda şişlik nedeniyle toraks bilgisayarlı tomografisi çekildi. Sağ hemitoraksta plevral efüzyon ve orta mediastende vena cava superiora baskı yapan kitle görüldü. Pet-ct çekildi, sud max: 21,1 olan prevasküler lenfadenopatiler saptandı. Mediastinoskopinin frozen sonucu nekroz olarak raporlandı. Torakotomi yapıldı, vena cava superiorun lümeninde trombüs olduğu düşünülen patolojik oluşum eksize edildi. Patoloji sonucu burkit ve büyük hücreli lenfoma özellikleri taşıyan sınıflandırılamayan B hücreli lenfoma olarak raporlandı. Hastaya KT tedavisi verildi. Remisyon sağlandı.

Vakamızda VCSS’un nedeni trombüs görünümlü intravasküler büyük B hücreli lenfomadır. VCSS’un nadir görülen bir nedeni olması sebebi ile sunmak istedik.

Anahtar kelimeler: Vena cava superior sedromu, Büyük B hüreli lenfoma, trombüs, vena cava superior

Dicle Med J  2020; 47 (1): 232-236

Doi: 10.5798/dicletip.706153

Cilt 47, Sayı 1 (2020)