ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Dıffıcult asthma
Ahmet Uslu, Tülay Özdemir

Akdeniz Üniv. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD.

Difficult asthma is a distinct entity of asthma, comprising approximately %5 of asthmatic patients. There is no agreed definition of difficult asthma. It will include asthma uncontrolled by new standard therapy, steroid dependent, steroid resistant and severe asthma. In this study difficult asthma; clinical features, risk factors, pathophysiology and novel therapies are summarized by literatures. 

Zor astım

Astımlı hastaların yaklaşık %5’ini oluşturan zor astım, astımın farklı bir formudur. Tanımı hala tartışmalıdır. Standart tedavi ile kontrol edilemeyen, steroide bağımlı veya dirençli, ağır astım olgularını kapsamaktadır. Bu çalışmada zor astım; klinik özellikleri, risk faktörleri, patofizyolojisi ve tedavi seçenekleri yeni literatür bilgileriyle sunulmuştur. 

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)