ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Diaphragmatic Rupture Secondary to Transthoracic Sewing Needle
Şevval Eren Eren, Alper Avcı, Menduh Oruç, Bülent Öztürk

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği / Diyarbakır

ABSTRACT

Traumatic rupture of the diaphragm usually results from blunt or penetration injuies, or iatrogenic causes. Traumatic diaphragmatic rupture is reported with increasing frequency and is associated with high morbidity and mortality. There are usually concomitant organ injuries with it. In many cases it is difficult to diagnose diaphmatic rupture because of the concomitant organ injuries clinic presentation and insufficiency of the plain graphies. In many times diagnosing is done intaoperative period. Usually, penetran diaphragm rupturies caused by big sized knife and skewer. Small sized needle caused cases are rarely seen. We are repoting mental retardated 14-year-old boy with left diaphragm rupture caused by a needle.

Key words: Penetran Trauma, Sewing Needle, Diaphragma, Rupture

Transtorasik Dikiş İğnesi’ne Bağlı Diafragma Rüptürü

ÖZET

Travmatik diafragma rüptürleri genellikle, penetran-künt travma sonrası veya iyatrojenik olarak oluşmaktadırlar. Yüksek morbidite ve mortalite ile birliktelik gösteren diafragma rüptürleri son yıllarda artan oranda rapor edilmektedirler. Birçoğuna yandaş organ yaralanması eşlik etmektedir. Yandaş organ yaralanmalarının kliniğe hakim olması, direkt grafiler ile tanının güç olmasından dolayı halen bir çok olguda tanıda gecikilmekte, çoğu zaman tanı yandaş organ yaralanmalarına bağlı yapılan ameliyatlarda intraoperatif olarak konmaktadır. Penetran torakoabdominal travmalarda oluşan diafragma rüptürlerinde etken olan kesici delici alet, boyut olarak diafragmaya ulaşabilecek büyüklükdeki bıçak veya şiş iken, iğne gibi küçük boyutlu delici aletlerin travmasına bağlı diafragma rüptürü çok nadir görülen bir durumdur. Ondört yaşında, mental retarde erkek hastada göğüs sol tarafına batan bir dikiş iğnesine bağlı olarak gelişen ve tanısı intraop olarak konan, sol diafragma rüptürü olgusunu sunmaktayız.

Anahtar kelimeler: Penetran Travma, Dikiş İğnesi, Diafragma, Rüptür.

Dicle Med J  2008;35(3):207-210

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.03.

Cilt 35, Sayı 3 (2008)