ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Hemorrhage Following Tonsillectomy
Ediz Yorgancılar, Müzeyyen Yıldırım, Faruk Meriç Faruk Meriç

Dicle Üniversitesi Tıp Fak., KBB A.D. / Diyarbakır

ABSTRACT

Hemorrhage is one of the most important and serious complications which follows tonsillectomy. In this retrospective study, 14 male, 9 female, total of 23 patients who were treated at Ear Nose Throat Department at Dicle University Faculty of Medicine for posttonsillectomy hemorrhage were presented. The average age was 15,5 ± 10,6. There were 4 primary (%17,3), 19 secondary (%82,7) hemorrhage cases. The times of presentation of patients with secondary hemorrhage following tonsillectomy were recorded (2 patiens postoperative 4th day, 5 patients 5th day, 1 patient 6th day, 4 patients 7th day, 2 patients 8th day, 3 patients 10th day, 1 patient 12th day and 1 patient 14th day). 20 patients’s hemorrhage were taken under control by blood transfusion and  onservative methods (%86,9). Total of 3 patients were taken under control in the operating room. Ligature of the external carotid artery was performed in one of the three patients which taken undercontrol in the operatig room.

Key words: Tonsillectomy, Hemorrhage, Complication

Tonsillektomi Sonrası Kanama

ÖZET

Tonsillektomi operasyonunun en önemli ve ciddi kompikasyonlarındanbiride kanamadır. Yaptığımız bu retrospektif çalışmada, Dicle ÜniversitesiTıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne tonsillektomi sonrası kanamaile başvuran 14’ü erkek, 9’u bayan toplam 23 hasta sunuldu. Ortalama yaş15,5±10,6 idi. Hastaların 4’ünde primer (%17,3), 19’unda (%82,7) sekonderkanama mevcuttu. Sekonder kanama ile gelen hastaların geliş zamanlarıkaydedildi (2’sine postoperatif 4.gün, 5’inde 5. gün, 1’inde 6.gün, 4’ünde 7. gün, 2’sinde 8.gün, 3’ünde 10.gün, 1’inde 12.gün ve 1’inde 14.gün). 20 hastanın kanaması kan transfüzyonu ve konservatif metodlarla kontrolaltına alındı (%86,9). 3 hastaya ameliyathane şartlarında müdahale edildi. Ameliyathanede kontrol altına alınan 3 hastanın 1’inde eksternal karotidarter ligasyonu yapıldı.

Anahtar kelimeler: Tonsillektomi, Kanama, Komplikasyon

Dicle Med J  2008;35(3):177-180

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.03.

Cilt 35, Sayı 3 (2008)