ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of diseases survelliance studies after flood disaster in Batman province
Deniz AKGÜN

Halk Sağlığı Uzmanı, Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Denizakgun74@yahoo.com

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the contagious diseases surveillance studies after the flood disaster between 31.10.2006 and 02.11.2006 in Batman province. After flood disaster, there had been taken some measures about water sanitation, immunization and organization of the health services and the public education issues.

Super chlorination procedure had been applied to drinking water in the city center. The free chlorine levels of 890 water specimens from different areas of the province had been measured and the results were between 0.3 to 0.8 ppm. A random 359 specimens were tested biologically and chemically and they have been found eligible to use.

Health units of the municipality had been provided with adequate tetanus vaccine in order to inoculate the persons who had been wounded. Children without adequate childhood vaccinations and immunizations were encouraged to complete their vaccinations in the closest dispensaries. A structural questionnaire had been applied with the aim of collecting data about potential contagious diseases in the area.

For the following two weeks after the disaster, 0.6 % of the residents were observed to have gastroenteritis. However, the EPI Curve of the gastroenteritis cases do not show a potential epidemic in the province.

Active surveillance system which applies by visiting households is important for taking essential preventive measures; besides, early detecting of potential contagious diseases.

Key words: Flood disaster, contagious disease, surveillance, Batman

Batman’da sel sonrası hastalık sürveyans çalısmalarının degerlendirilmesi

ÖZET

Bu çalışma Batman ilinde 31.10.2006-02.11.2006 tarihleri arasında yaşanan sel felaketi sonrası yürütülen sürveyans ve hastalık kontrol hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yürütüldü. Sel sonrası sağlık hizmetlerinin uygun bir şekilde organizasyonu amacıyla su sanitasyonu, bağışıklama, gerekli ilaçların temini ve halk eğitimi konularında çalışmalar yürütüldü. Merkez şebeke suyunda 1,5 ppm merkez depo klor düzeyi ile süper klorlama yapılması sağlandı. Şehir merkezinin değişik noktalarından alınan toplam 890 su numunesinin serbest bakiye klor ölçümlerinin 0.3-0.8 ppm değerleri arasında olduğu tespit edildi. Değişik yerlerden alınan 359 adet su numunesinin incelemelerinde bakteriyolojik ve kimyasal yönden uygun olduğu görüldü. Tetanoz aşılaması amacıyla belediye sağlık birimine yeterli miktarda tetanoz aşısı verildi. Eksik aşılı çocukların aşıları tamamlandı.
Sel bölgesinde yürütülen bulaşıcı hastalık taramalarında kullanılmak üzere bir sürveyans formu hazırlandı ve etkilenen bölgedeki evler gezilerek olası bulaşıcı hastalıklara yönelik aktif sürveyans çalışması yürütüldü. Selden doğrudan etkilenen bölgede 2 haftalık dönemde ishal insidansı binde 6 olarak hesaplanmıştır. Aktif sürveyans ile tespit edilen ishal olgularının olgu-insidans eğrisi (Epi eğrisi) oluşturulduğunda nokta kaynaklı salgına işaret edecek şekilde çan eğrisi görünümünün oluşmadığı görüldü.

Sel sonrası dönemde riskli bölgelerde ev taraması yoluyla yürütülen aktif sürveyans çalışmaları, bulaşıcı hastalıkların erken tespit edilmesinin yanı sıra hastalıklardan korunma yöntemleriyle ilgili olarak halk eğitiminin yürütülmesi açısından da önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : Sel, bulaşıcı hastalık, sürveyans, Batman

Dicle Med J  2009;36 (1):1-7

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.01.

Cilt 36, Sayı 1 (2009)