ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Wegener granulomatosis presented with crescentic glomerulonephritis: Case report
Sebahat Tülpar, Funda Baştuğ, M. Hakan Poyrazoğlu, Zübeyde Gündüz, Hülya Akgün, Ali Yıkılmaz

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Departmanı, 38039 Talas, Kayseri, Email: stulpar76@yahoo.com

ABSTRACT

Wegener granulomatosis is a rare vasculitis in childhood and is associated with morbidity and mortality in untreated cases. We reported a 10 year-old female who presented with pulmonary renal syndrome. Laboratory investiga­tions revealed the diagnosis of Wegener granulomatosis, and immunosuppressive therapy was started. Renal bi­opsy was consistent with crescentic glomerulonephritis. The patient has been still followed-up with stage 4 chronic kidney disease.

Key words: Crescentic glomerulonephritis, Wegener granulomatosis, Child

Kresentik glomerülonefritle başvuran bir Wegener granülomatozu olgusu

ÖZET

Wegener granülomatozu çocukluk çağında nadir görülen, tedavi edilmediğinde morbidite ve mortalite ile seyredebi­len bir vaskülittir. Başvurusunda pulmoner renal sendrom tablosunda olan 10 yaşındaki bir kız hasta sunuldu. Yapı­lan tetkikler sonucunda Wegener Granülomatozu tanısı konup immunosupresif tedavi başlandı. Böbrek biyopsisi kresentik glomerülonefrit ile uyumluydu. Hasta şu anda evre 4 kronik böbrek yetmezliği tanısı ile takip edilmek­tedir.

Anahtar kelimeler: Kresentik glomerulonefrit, wegener granülomatozu, çocuk

Dicle Med J  2010;37 (4):413-417

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)