ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Combination of spinal anesthesia and peripheral nerve block: Case report
Feyzi Çelik, Adnan Tüfek, Vildan Temel, Haktan Karaman, Sedat Kaya, Gönül Ölmez Kavak

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Email: drfeyzicelik@gmail.com

ABSTRACT

Regional anaesthesia has advantages such as, control of postoperative pain, early mobilization, and does not af­fect respiratory function. In recent years, regional anaes­thesia had improved by the application of the peripheral nerve stimulator and ultrasound guided blocks, new local anaesthetic drugs with the use of additional adjunctive agents. Especially in emergency conditions, combination of regional anaesthesia may avoid the complications of general anesthesia in patients with chronic disease who suffer from upper and lower extremity injuries. In this paper, we present two cases who underwent combined regional anaesthesia techniques for the lower and upper extremity surgery.

Key words: Spinal anaesthesia, supraclavicular block,geriatri

Spinal anestezi ve üst ekstremite periferik sinir bloğu kombinasyonu: iki olgu sunumu

ÖZET

Rejyonel anestezinin hastanın bilincinin açık olması, spontan solunumunun devam etmesi, postoperatif dö­nemde ağrı kontrolü ve erken mobilizasyon gibi önemli avantajları vardır. Son yıllarda, periferik blok uygulama­larının sinir stimülatörü ve ultrason eşliğinde yapılması, bulunan yeni lokal anestezik ilaçlar ve bunlara ilave edi­len adjuvan ajanların kullanılması, rejyonel anestezinin güvenilirliğini arttırmaktadır. Buna bağlı olarak özellikle acil şartlarda, kronik hastalığı mevcut olan hastalarda uy­gulanacak eş zamanlı üst ve alt ekstremite cerrahisinde rejyonel anestezi kombinasyonları uygulanarak, genel anestezinin oluşturacağı komplikasyonlardan kaçınmak mümkün olacaktır.

Bu yazıda; kombine rejyonel anestezi yöntemleri uygula­narak alt ve üst ekstremite cerrahisi yapılan iki olgu su­nulmuştur.

Anahtar kelimeler: Spinal anestezi, supraklavikuler blok, geriatri

Dicle Med J  2010;37 (4):401-403

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)