ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Is household contact screening enough in tuberculosis patients? A Village screening results
Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Özlem Abakay, Hatice Selimoğlu Şen, Arzu Ataman, Abdurrahman Şenyiğit

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır Email: arahmanabakay@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Transmission of tuberculosis (TB) disease occurs with droplet infection and contact time and inten­sity are important factors in contagion. In this report, the results of a village TB screening were presented, due to a non-compliant patient that abandoned regular TB treat­ment.

Materials and methods: In ‘Diyarbakir No.1 Tuberculo­sis Dispensary, TB treatment was started in a 18 year-old male patient with the diagnosis of ‘new sputum smear positive lung tuberculosis’. However, this patient lost to follow-up of therapy in the second month. After three months, the patient was found again and then anti-TB drugs were began for the diagnosis of ‘treatment after interruption smear positive lung tuberculosis’. Therefore directly observed TB treatment was given to this patient and therapy resulted in complete cure.

Results: Patient was an inhabitant of a village bound to Diyarbakir city and 810 people lived there, thus a micro­film screening was performed in this village. Microfilms of 485 persons were taken and tuberculin skin test (TST) was performed to 225 people in this investigation. Spu­tum smear was obtained from 15 people. Four additional people diagnosed as pulmonary TB so these people re­ceived antituberculosis therapy. Eighteen people took prophylactic isoniazid therapy due to positive TST reac­tivity. Four patients with TB were close relatives of the index patient. In this village, tuberculosis prevalence was 617 per thousand in 2006.

Conclusion: In low-socioeconomic people, TB patient should be looked for not only with passive methods, but also with active methods. Furthermore, TB scanning should be carried not only in index patient’s household contacts, but also in persons having close relationships with him because of social life.

Key words: Tuberculosis, contact, screening, village life, close relatives

Tüberküloz hastalarında aile içi temas taraması yeterli midir? Köy taraması sonuçları

ÖZET

Amaç: Tüberküloz (TB) damlacık enfeksiyonu ile bulaşan bir hastalık olup bulaşmada temas süresi ve yoğunluğu önemlidir. Bu yazıda TB tedavisini terk eden bir hastadan hareketle yapılmış köy taraması sonuçları sunulmuştur.

Gereç ve yöntem: Diyarbakır 1 Nolu Verem Savaş Dis­panserinde 21 “Yeni yayma pozitif Akciğer TB” tanısıyla tedaviye alınan 18 yaşındaki erkek hasta tedavisinin 2. ayında tedaviyi terk etti ve üç ay sonra hasta tekrar bulu­narak “Tedaviyi terkten dönen yayma pozitif akciğer TB” tanısıyla doğrudan gözetimli tedaviye alındı. Tedavi kür ile sonuçlandı.

Bulgular: Hasta, Diyarbakır iline bağlı bir köyde ikamet etmekteydi ve 810 nüfuslu bu köyde tarama yapıldı. 485 kişinin mikrofilmi çekildi, 255 kişiye Tüberkülin Cilt Tes­ti yapıldı, 15 kişiye balgam yayması yapıldı. Taramalar sonucunda 4 kişi TB tanısıyla Anti TB tedavisine, 18 kişi isoniazid ile koruyucu ilaç tedavisine alındı. TB saptanan bu dört hasta da kaynak olgunun akrabasıydı. Tarama ya­pılan köydeki 2006 yılı prevalansı yüz binde 617 olarak bulundu.

Sonuç: Sosyoekonomik düzeyin yüksek olmadığı bölge­lerde sadece pasif yöntemlerle değil aktif yöntemlerle de TB tanısının araştırılması ülkemiz için önemli olabilir. Ay­rıca temaslı muayenesinin kaynak hastanın sadece aynı evi paylaştığı kişilere değil sosyal yaşam nedeniyle yakın ilişkide olduğu kişilere de yapılmasının faydalı olabilece­ğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, temas, tarama, yakın akrabalar, köy

Dicle Med J  2010;37 (1):16-20

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.01.

Cilt 37, Sayı 1 (2010)