ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Children with cancer and physical activity
Ferhan Soyuer, Samet Sitti

Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHMYO, 38039 Kayseri, Türkiye Email: soyuerf@erciyes.edu.tr

ABSTRACT

Most people participate in physical activity on a regular basis. However, among the many patients with cancer, few incorporate physical activity into their daily routine. It is because of parental or physician restriction, the fact remains that patients with epilepsy are less fit and do not get the exercise they need. Participating in physical activ­ity, physical fitness as they have less of a fear. However, this overprotective attitude has been changing in light of the recent literature on this subject. This review discusses benefits of physical activity in cancer and the effects of exercise on seizure.

Key words: Physical activity, cancer, fitness, exercise

Kanserli çocuklar ve fiziksel aktivite

ÖZET

Çoğu insan, belirli bir temelde fiziksel aktiviteye katılmak­tadır. Fakat kanserli hastalar arasında, günlük rutinde, fi­ziksel aktiviteye katılım oldukça azdır. Ailevi veya uzman sınırlamalarından dolayı, kanserli hastalar daha az fiziksel uygunluktadır ve ihtiyaç duydukları egzersizi yapamazlar. Daha az bir fiziksel uygunluğa sahip olduklarından fizik­sel aktiviteye katılmaktan korkarlar. Bununla birlikte, bu konudaki son literatürün ışığında bu aşırı koruyucu tutum değişmektedir. Bu derleme, kanserli hastalarda fiziksel aktivitenin faydalarını ve bu hastalık üzerine egzersiz re­çetelerinin etkilerini tartışmaktadır.

Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivite, kanser, spor, egzer­siz

Dicle Med J  2011;38 (4):526-529

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0082

Cilt 38, Sayı 4 (2011)