ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A case of Hemophilia A presenting with paraparesis following lumbar puncture
Cahide Yılmaz, Fatmagül Başarslan, Ahmet Sami Güven, Hüseyin Çaksen, Ahmet Faik Öner, Nebi Yılmaz

Department of Pediatrics, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey Email: fatmagulbasarslan@hotmail.com

ABSTRACT

Besides large intra-joint bleedings that are frequently ob­served in Hemophilia A, bleeding may also rarely occur in spinal joints. Additional to traumatic or spontaneous hematomas, cord suppression may be occured due to various reasons such as epidural tumor and infections, myelosclerosis and bone tissue suppression that occurs to the enlargement in the bone marrow because of hemo­lytic anemia and thalassemia. In the present study a 6 months old male who developed paraparesis as a result of spinal compression of a hematoma that occurred after lumbar puncture and then diagnosed with Hemophilia A presented on account of the present case, our aim is to emphasize that perispinal hematoma may lead to para­paresis and that paraparesis may develop due to neuro­logical retention that is rarely seen in children with Hemo­philia A.

Key words: Hemophilia, Paraparesis, Children, Spinal Puncture

Lomber ponksiyon sonrası paraparezi ile belirti veren Hemofili A olgusu

ÖZET

Hemofili A da büyük eklem içi kanamalar sık görülmesinin yanısıra, nadiren spinal eklemlerde de oluşabilir. Travma­tik ya da spontan hematomların yanısıra kordun baskı­lanması, epidural tümor ve infeksiyonlar, myeloskleroz, hemolitik anemi ve talasemi gibi kemik iliğinde büyüme yaparak kemik dokuyu bastıran pek çok nedenlerle olu­şabilir. Bu çalışmada lomber ponksiyon sonrası gelişen hematomun yaptığı spinal kompresyon sonucu parapa­rezi gelişen 6 aylık erkek olgunun yapılan incelemesi ile ilk Hemofili A tanısı konulması üzerine sunuldu. Amacı­mız bu vaka ile perispinal hematomun parapareziye yol açabileceğini ve hemofili A olgularında görülen nörolojik gerilemenin buna bağlı olabileceğini vurgulamaktır.

Anahtar kelimeler: Hemofili, paraparezi, çocuk, lomber ponksiyon

Dicle Med J  2011;38 (4):511-513

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0079

Cilt 38, Sayı 4 (2011)