ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Congenital asymmetric crying face: a case report
Semra Kara, Halise Akça, Cüneyt Tayman, Alparslan Tonbul, M. Mansur Tatlı

Fatih Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan BD Beştepe, Ankara, Türkiye Email: dr.semrakara@hotmail.com

ABSTRACT

Congenital asymmetric crying face is an anomalia caused by unilateral absence or weakness of depressor anguli oris muscle The major finding of the disease is the absence or weakness in the outer and lower movement of the commissure during crying. The other expression muscles are normal and the face is sym­metric at rest. The asymmetry in congenital asymmetric crying face is most evident during infancy but decreases by age. Con­genital asymmetric crying face can be associated with cervicofa­cial, musclebone, respiratory, genitourinary and central nervous system anomalia. It is diagnosed by physical examination. This paper presents a six days old infant with Congenital asymmetric crying face and discusses the case in terms of diagnosis and disease features.

Key words: Depressor anguli oris muscle, congenital, facial asymmetry.

Konjenital asimetrik ağlayan yüz: olgu sunumu

ÖZET

Konjenital asimetrik ağlayan yüz tek taraflı depresör anguli oris kasının yokluğu veya hipoplazisinin neden olduğu bir anomalidir. Hastalığın en önemli bulgusu ağlama sırasında ağız köşesinin aşağı ve dışa hareketinin kısıtlı veya hiç olmamasıdır. Yüzün di­ğer mimik kasları normaldir ve yüz istirahat esnasında simetriktir. Konjenital asimetrik ağlayan yüzdeki asimetri en çok bebeklik döneminde belirgindir ancak yaş ilerledikçe 1 asimetri azalır. Konjenital asimetrik ağlayan yüz servikofasyal, kas-iskelet, so­lunum, genitoüriner ve santral sinir sistemine ait anomaliler ile birliktelik gösterebilir. Hastalığın tanısı öncelikle fizik muayene ile konur. Bu yazıda kliniğimize başvuran 6 günlük konjenital asi­metrik ağlayan yüzlü bir hasta sunulmuş ve hastalığın tanısı ve özellikleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Depresör anguli oris kası, yüz asimetrisi, konjenital

Dicle Med J  2011;38 (4):498-499

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0075

Cilt 38, Sayı 4 (2011)