ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The frequency of gestational diyabetes mellitus in a maternity hospital antepartum clinic
Abdulkadir Turgut, Saadet Ünsal Boran, Zehra Nihal Dolgun, Hasniye Acıoğlu, Neval Yaman Görük

Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Türkiye Email: abdulkadirturgut@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to determine gestational diabetes mellitus (GDM) frequency and age related frequency with GDM screening tests in patients whom referred to our hospital’s antepartum clinic for rou­tine follow-up.

Materials and methods: Totally, 2617 pregnant women who did not have any risk factors for GDM and attended to our antepartum clinic for routine follow-up between Au­gust 2009 and March 2011 enrolled in this study. A 50-g glucose challenge test (GCT) applied at 24-28 weeks’ gestation. The patients who had a value of blood glucose ≥ 140 mg/dl undergone 100-g oral glucose tolerance test (OGTT). Patients who had a value of ≥200 mg/dl blood glucose in GCT or one value of ≥200 mg/dl in OGTT or had two values exceeded normal ranges in OGTT were accepted as GDM. Age related GDM frequency was also determined.

Results: Of the 2617 pregnant women 110 patients di­agnosed as GDM (4.2%). For the age related frequency, there was a tendency towards GDM after the age of 33. The age 44 was the most risky with a 33% ratio of GDM occurrence rate.

Conclusion: In this study the GDM frequency in our hos­pital’s routine follow-up clinic was found as compatible with the 1% to 6% frequency reported in the literature. The higher frequency of GDM was found in advanced age pregnancies.

Key words: Diabetes, Gestational, OGTT, frequency

Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada rutin gebelik kontrolleri için gebe izlem polikliniğine başvuran hastalarda gestasyonel dia­betes mellitus (GDM) tarama testleri ile GDM sıklığının hesaplanması ve yaşa göre sıklığının belirlenmesi amaç­landı.

Gereç ve yöntem: Ağustos 2009 ve Mart 2011 tarihleri arasında polikliniğe başvuran ve herhangi bir risk faktörü taşımayan 2617 gebe hasta çalışmaya dahil edildi. Ön­celikle hastalara 24-28 haftalar arası 50 g OGTT yapıldı. Kan şekeri ≥ 140 mg/dl olan hastalara 100 g OGTT yapıl­dı. 50 g OGTT değeri ≥ 200 mg/dl ya da 100 g OGTT ’de tek değer ≥ 200 mg/dl veya iki değer normal sınırın üstün­de çıkan hastalar GDM olarak kabul edildi. GDM sıklığı yaşa göre belirlendi.

Bulgular: Toplam 2617 gebenin 110 tanesi GDM tanısı aldı. Bu oran tüm OGTT yapılan gebelerin %4,2’ni oluş­turmaktadır. Ayrıca yaşlara göre yapılan değerlendirmede 33 yaş sonrası GDM gelişme yüzdesi belirgin olarak yük­sek bulundu. Özellikle 44 yaş itibariyle GDM gelişme riski %33 değeriyle en yüksek bulundu.

Sonuç: Hastanemizde yapılan bu çalışmada rutin takip­lerde GDM sıklığı çeşitli merkezlere göre %1-6 oranında değişen literatür verileri ile uyumlu bulunmuştur. İleri yaş gebeliklerinde GDM insidansı daha yüksek bulundu.

Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, gebelik, OGTT, sıklık

Dicle Med J  2011;38 (3):325-328

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0041

Cilt 38, Sayı 3 (2011)