ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Can Propranolol be used as the first line treatment in infantile hemangioma?
Yasemin Altuner Torun, Ayşe Betül Ergül, İsmail Dursun

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Kayseri Email: yaseminaltuner@yahoo.com

ABSTRACT

Hemangiomas are the most common tumors of infancy. Most of them require no treatment, but treatment is needed if dramatic aesthetic, and/or functional impairment as visual or airway obstruction or ulceration arises. We reported a 6-month-old infant presented with a 6-week history of a rapidly growing cutaneus hemangioma on the right eyelid and caused visual impairment. The patient was successfully treated with the use of oral propranolol therapy. We suggest that propranolol can be considered as a first line treatment in a patient with infantil hemangioma.

Key words: Childhood, cutaneous hemangioma, propranolol, treatment

Propranolol infantil hemanjiomda birinci basamak tedavisi olarak kullanılabilir mi?

ÖZET

Hemanjiomlar bebeklerde en sık rastlanılan tümörlerdir. Çoğunda tedavi gerekmez ancak, estetik problemlere, görme kaybı ve hava yolu tıkanıklığı gibi fonksiyonel bozukluklara neden oluyorsa ya da ülserasyon gelişmiş ise tedavi gerekmektedir. Bu makalede sağ göz kapağında hızlı büyüyen ve gözünün tamamını kapatarak görme kaybına neden olan kutanöz hemanjiomu olan 6 aylık hastanın oral propranolol ile başarılı bir şekilde tedavi olması nedeni ile sunduk. İnfantil hemanjiom olgularında propranololun birinci basamak tedavi olarak düşünülebileceğini öneriyoruz.

Anahtar kelimeler: Çocukluk çağı, kutanöz hemanjiom, propranolol, tedavi

Dicle Med J  2011;38 (1):95-97

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0184

Cilt 38, Sayı 1 (2011)