ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Dyadic death due to family custom in marriage
Cem Zeren, Esra Kiriktir, Muhammet Mustafa Arslan

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Hatay, Türkiye, Email: drotopsi@yahoo.com

ABSTRACT

In dyadic death, a there is a lack of studies addressing the effectiveness of the family pressure through these deaths. In this study, the effectiveness of the customs on the marriages is discussed with a related case of dyadic death.

A 27 years old male and a 19 years old female were found dead in a car out of a city center away from hometown. In the external examination, there was an entrance wound on the right temporal region and an exit wound on the left temporal region of the man, and the contrary for the woman. Both of the exit wounds were contact wound. Both of the deceased were originally from the east part of Turkey and stated to be single; and the woman was reported to the security units as missing two days before the incident. As the motivation of the suicide, a note near to the man was explaining that the deceased couple loved each other for one year yet the family of the women had not let them to get married.

Being an obstacle for the marriage even for adults and a cause of suicide because of family pressure is indicative of strict application of the family customs, in Turkey. The authors propose that issue of whether the 84. Article of the Turkish Penal Code should be or not applied as a deterrent factor reducing pressure of family customs.

Key words: Dyadic death, Homicide-suicide, family custom

ÖZET

Kaynaklarda ikili ölümlerde aile baskısının etkinliğini ele alan çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışmada, bir ikili ölüm olgusu sunulurken evliliklerde törelerin etkinliğinin de tartışılması amaçlanmıştır.

Olgularımız 27 yasında erkek ve 19 yasında kadındır. Yasadıkları adresin dışında bir il merkezinde araç içinde ölü olarak bulunmuşlardır. Erkek olgunun sağ temporal bölgesinde ateşli silah giriş ve sol temporal bölgede ateşli silah çıkış yarası özellikleri, kadın olgunun ise sol temporal bölgesinde ateşli silah giriş, sağ temporal bölgede ateşli silah çıkış yarası özellikleri vardı. Otopsilerinde bitişik atış yarası özellikleri gözlendi. Adli tahkikatından, olguların doğu bölgemizdeki bir ilimizin nüfusuna kayıtlı oldukları, iki gün önce kadın olgu hakkında güvenlik birimlerine kayıp bildiriminde bulunulduğu anlaşıldı. Erkek olgunun yanında bulunan not defterinde “bir yıldır birbirlerini sevdikleri, ancak kızın ailesinin evlenmelerine izin vermediği, bu nedenle intihara karar verdikleri” yazılıydı.

Ülkemizde insanların erişkin yaslarda dahi kendi rızaları ile evlenemeyip baskı-korku nedeniyle ölümü tercih etmeleri, törelerin yaptırım gücünü göstermektedir. Bu tür olgularda töre adına baskı uygulayan kişilerin TCK 84. Maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi konusunun tartışılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: İkili ölüm, cinayet-intihar, töre baskısı

Cilt 39, Sayı 2 (2012)