ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Magnetic resonanse imaging findings of redundant nerve roots syndrome
Fatime Yakut, Mehmet Mustafa Özlü, Nihat Taşdemir

Batman Bölge Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği, Batman, Türkiye, Email: musyakut@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: The purpose of our study was to determine the findings of redundant nerve roots syndrome (RNRS) in lumbar stenosis by magnetic resonance (MR) imaging.

Materials and methods: A total of 8906 lumber MR imaging were evaluated, retrospectively. RNRS were defined as a tortuosity of elongated nerve roots in the subarachnoid space accompanied by spinal stenosis which determined by images of MR. A total of 8 patients were defined as RNRS.

Results: Six of RNRS patients are female. The average age of the 8 patients who were defined as RNRS by MRI was 70.0±15.0 (range, 39-87) years. The anterior-posterior and transverse diameter of the spinal canal was measured. The mean of the anterior-posterior diameter (mm) and transverse diameter (mm) of the spinal canal were 11.50±2.0 mm (range; 8.0-14.0 mm) 8.4 mm and 8.37±0.51 mm (range; 8.0-9.0 mm), respectively.

Conclusion: In patients with spinal stenosis and RNRS should also be considered.

Key words: Caude equina, nerve root syndrome, diagnosis

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, lomber stenoza eşlik eden Kauda Equinanın Redundant Sinir Kökü Sendromunun (RNRS) magnetik rezonans görüntüleme (MRG) özelliklerinin tanımlanmasıdır.

Gereç ve yöntem: Toplam 8906 lomber MR görüntüsü retrospektif olarak değerlendirildi. RNRS, MR görüntülerinde lomber bölgede spinal stenoza eşlik eden, subaraknoid mesafede genişleme ve elonge sinir köklerinin tortiyöz seyiri olarak tanımlandı.

Bulgular: Toplam 8 hasta RNRS olarak tanımlandı. Sekiz RNRS hastasından 6’sı kadın idi. MRG ile RNRS olarak tanımlanan hastaların ortalama yaşı 70.0±15.0 (aralık; 39-87) yıl idi. Spinal kanalın anterior-posterior ve transvers çapları (mm) ölçüldü. Lomber MRG’de spinal kanal ön-arka çapı ortalaması 11.50±2.0 mm (aralık; 8.0-14.0 mm) ve spinal kanal transvers çapı ortalaması ise 8.37±0.51 mm (aralık; 8.0-9.0 mm) idi.

Sonuç: Spinal stenozlu olgularda RNRS düşünülmelidir.

Anahtar kelimeler: Kauda ekuina, sinir kökü sendromu, tanı

Cilt 39, Sayı 2 (2012)