ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Therapeutics in The Treatment of COVID-19
Gökhan Kırbaş

Gökhan Kırbaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Göğüs Hastalıkları AD. 21280 Diyarbakır, Türkiye e-mail: gkirbas@yahoo.com

Therapeutics in The Treatment of COVID-19

Abstract

Although almost two years have passed since the COVID-19 pandemia, an effective treatment has not been developed yet. Most of the treatments applied are based on data from previous viral disease pandemics. Developments such as the trial of appropriate combinations of antiviral and immunomodulatory therapies that have been tried or developed for the treatment of disease, and the discovery of more effective drugs will be guiding.

Keywords: Coronavirus disease 2019 (COVID-19), treatment, therapeutics.

 

COVID-19 Tedavisinde Terapötikler

Öz

COVID-19 pandemisi üzerinden nerede ise iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala etkili bir tedavi geliştirilememiştir. Uygulanan tedavilerin çoğu daha önceki viral hastalık pandemilerinden elde edilen verilere dayanmaktadır. Covid-19 tedavisi için denenen veya geliştirilen antiviral ve immünsistem düzenleyici tedavilerin uygun kombinasyonlarının denenmesi, daha etkin ilaçların keşfi gibi gelişmeler yol gösterici olacaktır.

Anahtar kelimeler: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), tedavi, terapötikler.

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 187-197

Doi: 10.5798/dicletip.1005424

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)