ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 Pandemis;Clinical Findings, Diagnosis, Treatment and Prevention
Abdurrahman Şenyiğit

Abdurrahman Şenyiğit, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 21280 Diyarbakır, Türkiye e-mail: drasenyigit@gmail.com COVID-19 Pandemis; Clinical Findings, Diagnosis, Treatment and Prevention

Abstract

The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has spread worldwide since its first recorded case in the city of Wuhan, China in December 2019. The outbreak was declared a pandemic on 11 March 2020

The disease is transmitted via respiratory droplets generated directly from infected individuals or asymptomatic carriers. The most well-known clinical symptoms laboratory findings are fever, normal or reduced leukocyte counts, nonproductive cough, pneumonia, diarrhea, and dyspnea, but the leading cause of death in patients is acute respiratory distress syndrome (ARDS) triggered by cytokine storm.The typical findings of chest CT images for individuals with COVID-19 are multifocal bilateral patchy ground-glass opacities or consolidation the peripheral areas of the lungs. RT-PCR assays for SARS-CoV-2 RNA detection in clinical specimens are widely used in COVID-19 diagnostic laboratories.

The lack of effective treatments has contributed toward the increase in the number of cases, with hospitalizations and palliative therapies.

In the present study, we provide a brief review of he pathogenesis, clinical symptoms and laboratory findings , diagnostic approaches and treatment algoritms and prevent emerging COVID-19.

Keywords: Coronavirus disease 2019 (COVID-19), clinical findings, diagnosis, treatment, prevention.

 

COVID-19 Pandemisi. Klinik, Tanı, Tedavi ve Korunma

Öz

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)’nin sebep olduğu Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic Aralık 2019’da Çinin Wuhan kentinde ilk defa bildirilmiş ve daha sonra tüm Dünyaya yayılmıştır. Salgın 11 Mart 2020’de pandemi olarak bildirilmiştir.

Hastalık infekte kişilerden veya asemtomatik taşıyıcılardan respiratuar damlacıklar yoluyla bulaşır. Hastalığın en iyi bilinen klinik semptomları ve laboratuar bulguları ateş, normal veya azalmış lökosit miktarları, kuru öksürük, pnömoni, diyare ve dispnedir, ancak esas ölüm sebebi sitokin fırtınasınca tetiklenen akut respiratuar distress sendromudur. COVID-19 hastalarında tipik BT bulguları akciğerlerin periferlerinde yerleşik ve multifokal bilateral yama tarzında buzlu camlar ve konsolidasyonlardır. SARS-CoV-2 RNA tespiti için RT-PCR testi COVID-19 tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Efektif bir tedavinin olmaması vaka sayılarında yükseliş ile birlikte hastane yatış oranlarında artış ve palyatif tedavilerin kullanılmasına yol açmıştır.

Bu derlemede COVID-19’u önleme metotları, tanı ve tedavi algoritmaları, klinik ve laboratuar bulguları ve patogenezi kısaca özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Coronavirus disease 2019 (COVID-19), klinik, tanı, tedavi, korunma.

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 176-186

Doi: 10.5798/dicletip.1005418

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)