ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Airway Management In COVID-19 Intensive Care Units
Mahir Kuyumcu

Mahir Kuyumcu, Dicle Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Diyarbakır, Türkiye e-mail: drmahirkuyumcu@gmail.com

Airway Management In COVID-19 Intensive Care Units

Abstract

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was detected for the first time in Wuhan, China, and cases were detected all over the world and in our country shortly after. With the increase in the number of cases, densities were experienced first in the inpatient services and then in the intensive care units, depending on the severity of the disease. Although it varies from country to country and even regionally, 20-26% of people with COVID-19 infection apply to hospitals with respiratory distress complaints, and 5-10% of these patients are reported to need intensive care. The Covid-19 pandemic causes ARDS and multiorgan failure, requiring mechanical ventilators and 3rd step intensive care follow-up in patients. Therefore, although there is no known specific treatment for the disease, the supportive treatment provided in intensive care units is effective on the morbidity and mortality in the course of the disease. In this article, we aim to explain respiratory support and airway management given to patients with acute respiratory distress and new type of coronavirus infection who need respiratory support.

Keywords: Covid-19, Intensive care, Airway.

COVID-19 Yoğun Bakım Ünitelerinde Hava Yolu Yönetimi

Öz

Çin’in Wuhan şehrinde ilk olarak tespit edilen Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tespit edildikten kısa süre sonra tüm dünyada ve ülkemizde de vakalar tespit edilmiştir. Vaka sayılarının artmasıyla hastalığın şiddetine göre önce yataklı servislerde daha sonra da yoğun bakım ünitelerinde yoğunluklar yaşanmıştır. Covıd-19 enfeksiyonu olan kişilerin ülkeden ülkeye hatta bölgesel olarak farklılık göstermekle birlikte %20-26’lık bir kısmı hastanelere solunum sıkıntısı şikayetleri ile başvurmakta bu hastalarında %5-10’luk kısmının yoğun bakım ihtiyacı olduğu bildirilmektedir. Covid-19 pandemisi ARDS ve multiorgan yetmezliklerine neden olarak hastalarda mekanik ventilatör ihtiyacı ve 3. basamak yoğun bakım takibi gerektirmektedir. Bu nedenle hastalığın bilinen spesifik tedavisi olmamasına rağmen yoğun bakım ünitelerinde sağlanan destek tedavisi ile hastalığın seyrindeki morbibite ve mortalite üzerine etkili olunmaktadır. Bu yazımızda akut solunum sıkıntısı olan ve solunum desteğine ihtiyaç duyan yeni tip koronavirüs enfeksiyonu hastalarına verilen solunum desteği ve hava yolu yönetimi anlatmayı amaçlıyoruz.

Anahtar kelimeler: Covid-19, yoğun bakım, Hava yolu.

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 145-153

Doi: 10.5798/dicletip.1005351

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)