ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Covid-19 Pandemic-Anesthesia Management
Zeynep Baysal Yıldırım

Zeynep Baysal Yıldırım, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Diyarbakır, Türkiye e-mail: zbaysal2003@yahoo.com

COVID-19 Pandemic-Anesthesia Management

Abstract

The coronavirus-induced COVID-19 disease was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. With the announcement of the disease, guidelines for the diagnosis of the disease, prevention, algorithms to be followed in patients with suspected or definitive diagnosis have begun to be prepared in many international and national institutions, associations or reputable scientific platforms for anesthesia and reanimation practices. The guides continue to be updated as knowledge and experience about the virus increase around the world. In this review, anesthesia of patients with suspected or definite diagnosis of COVID-19 management has been mentioned.

Key words: COVID-19, Anesthetic management, Operating room.

COVID-19 Pandemisi-Anestezi Yönetimi

Öz

Coronavirüs kaynaklı COVID-19 hastalığı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde ise pandemi olarak ilan edilmiştir. Hastalığın ilanı ile birlikte Anesteziyoloji ve Reanimasyon uygulamaları için de uluslararası ve ulusal birçok kurum, dernek veya saygın bilimsel platformlarda hastalığın tanısı, korunma, şüpheli veya kesin tanılı hastalarda izlenecek algoritmalar ile ilgili rehberler düzenlenmeye başlanmıştır. Dünya genelinde virüs hakkındaki bilgi ve tecrübeler arttıkça rehberler güncellenmeye devam etmektedir. Bu derlemede, COVID-19 kuşkulu veya kesin tanısı olan hastaların anestezi yönetiminden söz edilmiştir.

Anahtar kelimeler: COVID-19 -19, Anestezi yönetimi, Ameliyathane

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 122-126

Doi: 10.5798/dicletip.1005196

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)