ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19: Questions
Mustafa Kemal Çelen

Mustafa Kemal Çelen, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD. Diyarbakır, Türkiye e-mail: mkcelen@hotmail.com

COVID-19: Questions

Abstract

The recent emergence of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from the Hubei province in China in late 2019 demonstrates the epidemic potential of coronaviruses. The rapid spread of this virus across the world in only 2 months highlights the transmissibility of this family of viruses and the significant morbidity and mortality that they can cause. We highlight the current state of knowledge of coronavirus biology while answering questions concerning the current outbreak of SARS-CoV-2.

Keywords: covid-19 - questions – corona.

COVID-19: “Soru İşaretleri”

Öz

Çin’in Hubei eyaletinde 2019 yılının sonlarına doğru akut solunum sendromu olarak (SARS-CoV-2) ortaya çıkmış olması korona virüslerinin salgın potansiyelini ortaya koymuştur. İki ay gibi kısa bir süre içinde hastalığın tüm dünyaya hızla yayılmış olması bulaştırıcılığı gösterirken ciddi morbidite ve mortalitenin ciddiyetini gözler önüne sermiştir. Mevcut soruları virüsün biyolojik özellikleri ile irdelemek gerekmektir.

Anahtar kelimeler: covid-19 - sorular - korona

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 65-69

Doi: 10.5798/dicletip.1004829

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)