ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19: Current Information in Pregnancy, Prenatal Care and Delivery Management
Senem Yaman Tunç, Fatih Mehmet Fındık, Talip Gül

Senem Yaman Tunç, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 21280 Sur/Diyarbakır, Türkiye e-mail: drsenemtunc@hotmail.com

COVID-19: Pregnancy, Prenatal Care and Delivery Management

Abstract

COVID-19 originated in China in late 2019 and has spread all over the world. The causative virus has been defined as "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)". The disease is mainly transmitted by droplets. In general, the incubation period varies between 2-14 days. It has been reported that pregnancy does not increase susceptibility to SARS-CoV-2 infection, but worsens the clinical course of COVID-19 compared to non-pregnant women of the same age. Risk factors for serious illness and death in pregnancy include advanced age (especially ≥35 years), obesity, and other comorbidities (hypertension, diabetes, etc.). The frequency of vertical transition is not yet known exactly. It is thought that COVID-19 during pregnancy does not increase the risk of miscarriage, stillbirth, neonatal death and congenital anomalies. It has been reported that the rates of preterm birth and cesarean delivery are increased in pregnant women with COVID-19. More and more data are available regarding the safety and efficacy of COVID-19 vaccines during pregnancy. Based on these data, it is recommended that pregnant women be vaccinated against COVID-19. For uncomplicated COVID-19 infection in pregnant women, the option of follow-up without treatment should be considered first. If there are risk factors or severe prognosis in pregnant women with a possible diagnosis, treatment should be considered. COVID-19 positivity is not an indication for delivery. The mode of delivery should be decided according to routine indications. A multidisciplinary care team should be present at birth. Mothers with COVID-19 infection can make skin-to-skin contact and breastfeed in the delivery room by wearing a surgical mask and with proper hand hygiene. As with all adults, postpartum women are also offered the COVID-19 vaccine.

Keywords: COVID-19, pregnancy, treatment, delivery, vaccines.

COVID-19: Gebelik, Prenatal Bakım ve Doğum Yönetimi

Öz

COVID-19, 2019’un sonlarında Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılmıştır. Etken olan virüs "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)"olarak tanımlanmıştır. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Genel olarak inkubasyon süresi 2-14 gün arasında değişmektedir. Gebeliğin SARS-CoV-2 enfeksiyonuna duyarlılığı artırmadığı, ancak aynı yaştaki gebe olmayan kadınlara kıyasla COVID-19'un klinik seyrini kötüleştirdiği bildirilmiştir. Gebelikte ciddi hastalık ve ölüm için risk faktörleri arasında ileri yaş (özellikle ≥35 yaş), obezite ve diğer komorbiditeler ( hipertansiyon, diyabet vb.) yer alır. Vertikal geçişin sıklığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Gebelikte geçirilen COVID-19'un düşük, ölü doğum, neonatal ölüm ve konjenital anomali riskini arttırmadığı düşünülmektedir. Erken doğum ve sezaryen doğum oranlarının COVID-19'lu gebelerde arttığı bildirilmiştir. Gebelik sırasında COVID-19 aşılarının güvenliği ve etkinliği ile ilgili giderek daha fazla veriye ulaşılmaktadır. Bu verilere dayanarak gebelerin COVID-19 aşısı olmaları önerilmektedir. Gebelerde komplike olmayan COVID-19 enfeksiyonu için tedavisiz izlem seçeneği öncelikle düşünülmelidir. Olası tanı almış olan gebelerde risk faktörü varsa veya ağır seyir söz konusu ise tedavi verilmesi düşünülmelidir. COVID-19 pozitifliği doğum için bir endikasyon değildir. Doğum şekline rutin endikasyonlara göre karar verilmelidir. Doğumda multidisipliner bir bakım ekibi mevcut olmalıdır. COVID-19 enfeksiyonu olan anneler doğum odasında cerrahi maske takarak ve uygun el hijyeni ile cilt cilde temasta bulunabilir ve emzirme yapabilirler. Tüm yetişkinlerde olduğu gibi doğum sonrası kadınlara da COVID-19 aşısı önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: COVID-19, gebelik, tedavi, doğum, aşılar

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 70-84

Doi: 10.5798/dicletip.1004935

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)