ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - COVID-19 and Neurology
Ünal Öztürk, Yusuf Tamam

Ünal Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Bölümü Diyarbakır, Türkiye e-mail: drunalozturk@gmail.com

COVID-19 and Neurology

Abstract

Objective: The COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemic has affected all patient groups as well as individuals with neurological diseases. In the current pandemic conditions, there is a need for guidelines for the management of patient groups with chronic neurological disorders due to both the difficulty in accessing treatment and the increase in stress factors. With this article, it is planned to include information that will facilitate the treatment and follow-up process in patient groups with chronic neurological disorders during the Covid-19 pandemic.

Conclusion: It is recommended that patients with neurological diseases continue their treatment under the control of a neurologist, and the neurologist must decide on the process of changing treatment and discontinuing the treatment. It is recommended that they comply with public health recommendations and benefit from the telemedicine system if necessary.

Keywords; Neurological disease, COVID-19, multiple sclerosis, neuromuscular disease, epilepsy.

COVID-19 ve Nöroloji

Öz

Amaç: COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemisi bütün hasta gruplarını etkilediği gibi nörolojik hastalıkları olan bireyleri de etkilemiştir. Mevcut pandemi koşullarında hem tedaviye ulaşımın güçleşmesi hem de stres faktörlerinin artışı nedeniyle kronik nörolojik bozukluğu olan hasta gruplarının yönetimi için kılavuzlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazı ile Covid-19 pandemisi sürecinde kronik nörolojik bozukluğu olan hasta gruplarında tedavi ve takip sürecini kolaylaştıracak bilgilere yer verilmesi planlanmıştır.

Sonuç: Nörolojik hastalıkları olan hastaların tedavilerini nörolog kontrolü altında devam ettirmeleri, tedavi değişikliği ve tedavinin kesilmesi sürecine nöroloji uzmanının karar vermesi önerilir. Halk sağlığı önerilerine uymaları, gereklilik halinde teletıp sisteminden yararlanmaları önerilir.

Anahtar kelimeler; Nörolojik hastalıklar, COVİD-19, multipl skleroz, nöromüsküler hastalıklar, epilepsi

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 49-54

Doi: 10.5798/dicletip.1004787

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)