ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Emergency Service, Patient Evaluation and Management During COVID-19
Mehmet Türk, Recep Dursun, Cahfer Güloğlu

Recep Dursun, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Sur, 21280 Diyarbakır, Türkiye e-mail: drrecepdursun@hotmail.com

Emergency Service, Patient Evaluation and Management During COVID-19

Abstract

During the Covid-19 pandemic, emergency services are at the forefront of hospital and local care. They are critical both for identifying and managing suspected cases of COVID-19 and for continuing to diagnose and treat other medical emergencies. As a result, emergency services need to be reconsidered to meet changing needs. In this article, we aimed to focus on emergency service organization and patient management processes during the COVID-19 pandemic.

Keywords: COVID-19, pandemic, emergency department, patient management, organization.

COVID-19 Sürecinde Acil Servis, Hasta Değerlendirme ve Yönetimi

Öz

Covid-19 pandemisi sırasında acil servisler hastane ve yerel bakımın ön saflarında yer almaktadır. Hem şüpheli COVID-19 vakalarını belirlemek ve yönetmek hem de diğer tıbbi acil durumları teşhis etmeye ve tedavi etmeye devam etmek için kritik öneme sahiptirler. Sonuç olarak, değişen ihtiyaçları karşılamak için acil servislerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu makalemizde COVID-19 pandemisi sırasında acil servis organizasyonu ve hasta yönetimi süreçlerine odaklanmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: COVID-19, pandemi, acil servis, hasta yönetimi, organizasyon.

Dicle Med J  2021; 48 (Özel Sayı / Special Issue): 23-28

Doi: 10.5798/dicletip.1004130

 

Cilt 48, Sayı COVID-19 Özel Sayı (2021)