ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation Of Patients With Previous C/S + Plasenta Previa Totalis İn 2017
Fatih Mehmet Fındık, Mehmet Sait İçen, Senem Yaman Tunç, Elif Ağaçayak, Mehmet Sıddık Evsen, Ahmet Yalınkaya

Fatih Mehmet Findik, Department of Obstetrics and Gynecology, Dicle University, Faculty of Medicine, 21280, Diyarbakir, Turkey e-mail: fatihmf@gmail.com

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to transfer different aspects from the literature in the management of patients who applied to our hospital with the diagnosis of placenta previa in 2017.

Metods: Patients who were admitted to our hospital in 2017 with a diagnosis of PP and who had undergone at least one previous cesarean section were included in the study.

Results: A total of 110 patients with the diagnosis of PP underwent surgery. The mean age of the patients was 33.02 ± 5.1 years. Spinal anesthesia was applied to 94 (85.5%) patients. An abdominal Pfannenstiel incision was performed in 107 (97.3%) patients. A total of four (3.6%) patients underwent hysterectomy. A total of 95 (86.4%) patients had accrete.

Conclusion: In conclusion, caesarean hysterectomy is recommended in patients with PP, especially those with accreta, however, the number of conservative treatment options has increased in recent years. Conservative surgery, which is frequently used in our clinic, is a comfortable option for the patient, and uterine-preserving surgery is very important for the preservation of fertility.

Keywords: placenta previa, uterine-preserving surgery, pfannenstiel incision

 

 2017 Yılı Eski c/s + Plasenta Previa Totalis Hastalarının Değerlendirilmesi

 

Öz

Amaç: Bu çalışmada 2017 yılı içinde hastanemize plasenta previa tanısı ile başvurmuş hastaların yönetiminde literatürden farklı yönleri aktarılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Hastanemizde 2017 yılı içinde başvurup plasenta previa (PP) tanısı alan ve geçmişinde en az bir defa sezaryen olan hastalar çalışmaya dahil edildi

Bulgular: Plasenta Previa tanısı ile toplamda 110 hasta ameliyat edilmiş olup hastaların yaş ortalaması 33,02±5,1 idi. Doksan dört (%85,5) hastaya spinal anestezi uygulandı. 107 (%97,3) hastada batına pfannenstiel insizyonla girildi. Toplamda 4 (%3,6) hastaya histerektomi yapıldı. Toplamda 95 (%86,4) hastada akreta tespit edildi.

Sonuç: Plasenta previa ile alakalı özellikle akreatası olan hastalarda önerilen sezaryen histerektomi olup son zamanlarda konservatif tedavi seçenekleri artmaktadır. Kliniğimizde sıklıkla kullanılan konservatif cerrahi hasta için konforlu bir durumdur. Hastalara uterus koruyucu cerrahi uygulanması infertilitesinin korunması açısından oldukça önemlidir.

Anahtar kelimeler: plasenta previa, uterus koruyucu cerrahi, pfannensteil insizyon.  

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 630-637

Doi: 10.5798/dicletip.800011

Cilt 47, Sayı 3 (2020)