ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Treatment management of giant retroperitoneal localized liposarcoma
Hüseyin Bilge, Ömer Başol, Mehmet Rençber, Gizem Yaman, Abdullah Oğuz

 

 

 

 Hüseyin Bilge, Dicle University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, 21280, Diyarbakır, Turkey e-mail: dr.huseyinbilge@hotmail.com

Abstract

Liposarcoma is a tumor that reaches large diameters inside soft tissue tumors. It is rare. It is more common in people between the ages of 40-60. Liposacoma patients are mostly asymptomatic, so their diagnosis may be delayed.

A 65-year-old female patient was admitted to our clinic. She had complaints of mass and pain in her abdomen. Abdominal examination revealed a mass extending to the pelvic area. The patient was evaluated by examination and radiology. Retroperitoneal liposarcoma diagnosed. Since the mass captured the left colon and kidney, the patient underwent left nephrectomy and left hemicolectomy. After histological and immunohistochemical examination, the patient was diagnosed with well-differentiated liposarcoma. The patient was evaluated with abdominal and pelvic computed tomography at the postoperative 4th month. No recurrence was observed in computed tomography scans. With the review of the literature, we found that the giant well-differentiated liposarcoma case extending into the pelvic region was scarce.

In this study, a rare case with giant well-differentiated liposarcoma that fills the abdomen almost completely is presented and the clinical features and surgical management of these tumors are discussed.

Keyword: Retroperitoneal Space, Surgical Procedure, Well Differentiated Liposarcoma, Case report  

 

 Dev Retroperitoneal Liposarkomun Tedavi Yönetimi

 

Öz

Liposarkom, yumuşak doku tümörlerinde büyük çaplara ulaşan bir tümördür. Nadirdir. 40-60 yaşları arasındaki kişilerde daha yaygındır. Liposarkom hastaları çoğunlukla asemptomatiktir, bu nedenle tanıları gecikebilir.

65 yaşında bayan hasta kliniğimize başvurdu. Karnında kitle ve ağrı şikayetleri vardı. Karın muayenesinde, pelvik bölgeye kadar uzanan kitle vardı. Hasta muayene ve radyolojik olarak değerlendirildi. Retroperitoneal liposarkom tanısı kondu. Kitle sol kolon ve böreği ivvaze ettiği için hastaya sol nefrektomi ve sol hemikolektomi ameliyatı yapıldı. Histolojik ve immünohistokimyasal incelemeden sonra hastaya iyi diferansiye liposarkom teşhisi kondu. Hasta postoperatif 4. ayda karın ve pelvik bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografi taramalarında nüks gözlenmedi. Literatürün gözden geçirilmesiyle pelvik bölgeye uzanan dev iyi diferansiye liposarkom olgusunun az olduğunu bulduk.

Bu çalışmada, karnı neredeyse tamamen dolduran dev iyi diferansiye liposarkomlu nadir bir olgu sunulmuştur ve bu tümörlerin klinik özellikleri ve cerrahi yönetimi tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Retroperitoneal alan, Cerrahi teknik, İyi differansiye liposarkom, olgu sunumu.    

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 743-748

Doi: 10.5798/dicletip.800317

 

 

Cilt 47, Sayı 3 (2020)