ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - New Screening Method For Cervical Cancer- Polar Probe
Halis Özdemir, Gonca Çoban Şerbetçioğlu, Ali Ayhan

Halis Ozdemir, Ergazi Mh. Batı Bulvari (Boulevard) Nevadium Residences 109b/116 Yenimahalle/Ankara, Turkey e-mail: drhalisozdemir@gmail.com

Abstract

Objective: Although extensive screening methods had been developed, cervical cancer remains to be an essential health problem. Early detection and administration of appropriate therapy is still a lifesaving procedure, especially for cervical cancer. The most common screening method for cervical cancer is still the cervical cytology (Pap-test). We aim to find out the advantages and disadvantages of a recently developed method, which is called as Polar Probe.

Methods: Two different approaches had been used (conventional Pap test and Polar Probe), and 1438 patients were included in the study. Of these, 819 had been screened with Polar Probe. All eligible patients were firstly screened using Polar Probe and then using the Pap test. Each patient with an abnormal Polar Probe result was referred to colposcopy room, where she was re-evaluated using colposcopy.

Results: The rate of abnormal smear result was 1.04%, and the corresponding percentage was calculated as 0.62% in LSIL, 0.34% in ASCUS, and 0.069% in HSIL. A total of 819 patients underwent Polar Probe, and the results were abnormal in 261 patients and normal in 558 patients. Abnormality rate was 1% in Pap test and 31.9% in Polar Probe. Although the positive predictive value was 27% for Polar Probe test and 16% for Pap test, as the colposcopy was indicated only for the patients with abnormal results in Polar Probe. The need for colposcopy dramatically increased with the use of Polar Probe.

Conclusion: Use of Polar Probe alone was not found to be cost effective. Combination with other methods of screening would decrease the cost of the process.

Keywords: Polar Probe, Pap test, pre-invasive cervical lesion.

 

 Servikal Kanser İçin Yeni Tarama Metodu- Polar Probe

 

Öz

Amaç: Kapsamlı tarama yöntemleri geliştirilmiş olmasına rağmen, rahim ağzı kanseri temel bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Uygun tedavinin erken tespiti ve uygulanması, özellikle serviks kanseri için hala hayat kurtarıcı bir prosedürdür. Serviks kanseri için en yaygın tarama yöntemi servikal sitolojidir (Pap-testi). Bu çalışmada Polar Probe adı verilen ve yeni geliştirilen bir tarama yöntemin etkinliğini test ettik.

Yöntemler: İki farklı yaklaşım kullanıldı (geleneksel Pap testi ve Polar Probe) ve çalışmaya 1438 hasta dahil edildi. Bu hastalardan 819 tanesi Polar Probe ile de tarandı. Tüm uygun hastalar önce Polar Probe ve ardından Pap testi kullanılarak tarandı. Anormal bir Polar Probe sonucu olan her hasta kolposkopi odasına yönlendirildi ve burada kolposkopi cihazı kullanılarak hastalar yeniden değerlendirildi.

Bulgular: Anormal smear sonucunun oranı %1,04 idi ve ilgili yüzde LSIL'de %0,62, ASCUS'ta %0,34 ve HSIL'de %0,069 olarak hesaplandı. Toplam 819 hastaya Polar Probe uygulandı ve sonuçlar 261 hastada anormal ve 558 hastada normaldi. Anormallik oranı Pap testinde %1 ve Polar Probe %31,9 idi. Pozitif prediktif değer Polar Probe testi için %27 ve Pap testi için %16’idi. Kolposkopi sadece Polar Probe'da anormal sonuçları olan hastalarında yapıldı. Bu çalışmada Polar Probe kullanımıyla kolposkopi ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır.

Sonuç: Sadece Polar Probe kullanımını kolposkopi gerekliliği nedeniyle maliyeti artırmaktadır. Diğer tarama yöntemleri ile kombinasyon, işlemin maliyetini düşürebilir.

Anahtar kelimeler: Polar Probe, Pap testi, pre-invaziv servikal lezyon.

 

Dicle Med J  2020; 47 (3): 587-595

Doi: 10.5798/dicletip.799883

Cilt 47, Sayı 3 (2020)