ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Spectrum of β-Thalassemia Mutations in Batman, South-Eastern Turkey
Sedat Yılmaz, Murat Çağlayan

Sedat Yilmaz, Department of Medical Biochemistry Medicine Faculty of Adiyaman University Adiyaman Yunus Emre Neighborhood Adiyaman, 02000, Turkey e-mail: drsedatyilmaz@hotmail.com

The Spectrum of β-Thalassemia Mutations in Batman, South-Eastern Turkey

Abstract

Objective: In this study, we aimed to determine the mutation types and the frequencies of these mutations in the patients with thalassemia in Batman province and to provide the use of these findings in genetic counselling.

Methods: The study included 46 patients (27 male and 19 female) with a mean age of 9.5 ± 3.6 years (range: 3-16 years). In this study, mutations were determined by sequence analysis method.

Results: 7 different mutations were detected in patients. IVS-I-110 (G>A) (56.25%), codon 44 (-C) del (16.25%), IVS-I-1 (G>A) (12.5%), IVS- II-1 (G>A) (6.25%) were the most common and they were found to constitute 91.25% of the cases. As in other regions of Turkey, IVI-1-110 (G >A) was the most frequent mutation detected. In this study; 28 mutant alleles including IVS-I-110 (G>A)/IVS-I-1 (G> A) (4), IVS-I-110 (G>A)/IVS-II-1 (G> A) (4), codon 8 (-AA) del/IVS-1-110 (G>A) (1), codon 8 (-AA) del/ codon 44 (-C)del (1), codon 15 (GG-GA)/codon 44 (-C) del (1), codon 44 (-C) del/IVS-I-1 (G> A) (1), codon 44 (-C) del/ IVS-II-1 (G> A) (1), codon 44 (-C)del/IVS-I-110 (G>A) (1) were found to have formed a compound heterozygous mutation. Among the β-thalassemia patients in Batman province, 29 (56.25%) were determined to have β⁺ mutation, and 26 (43.75%) had β° mutation.

Conclusion: It is important that we, in our study, discovered IVS-II-1 (G>A) mutation compounded with heterozygous in five patients and codon 8 (-AA) del mutation as homozygous in one patient who presented a clinical manifestation of thalassemia intermedia despite having homozygous beta thalassemia. These results will contribute to genetic counseling and prenatal diagnosis.

Keywords: Anemia, Hemoglobin Disorders, Mutation, Thalassemia

 

Türkiye’nin Güneydoğusunda Batman’da β-Talasemi Mutasyonlarının Spektrumu

Öz

Amaç: Bu çalışmada, Batman illinde talasemi hastalarının mutasyon tiplerini ve bu mutasyonların sıklıklarını belirleyerek bu bulguların genetik danışmanlıkta kullanılabilmesini amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya yaş ortalaması 9.5 ± 3,6 yıl (dağılım: 3-16 yıl) olan 46 hasta (27 erkek ve 19 kadın) alındı. Bu çalışmada mutasyonlar dizi analizi yöntemi ile saptandı.

Bulgular: Hastalarda 7 farklı mutasyon saptandı. IVS-I-110 (G>A) (%56,25), codon 44 (-C) del (%16,25), IVS-I-1 (G>A) (%12,5), IVS-II-1 (G>A) (%6,25) en sık olarak belirlendi ve bunların vakaların %91,25’ini oluşturduğu görüldü. Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi IVI-1-110 (G>A) en sık saptanan mutasyon oldu. Çalışmada ; IVS-I-110 (G>A)/IVS-I-1 (G> A) (4), IVS-I-110 (G>A)/IVS-II-1 (G> A) (4), codon 8 (-AA)del/IVS-1-110 (G>A) (1), codon 8 (-AA)del/ codon 44 (-C)del (1), codon 15 (GG-GA)/codon 44 (-C)del (1), codon 44 (-C) del/IVS-I-1 (G> A) (1), codon 44 (-C)del/ IVS-II-1 (G> A) (1), codon 44 (-C)del/IVS-I-110 (G>A) (1) adet olmak üzere 28 mutant allelin birleşik heterozigot mutasyon oluşturduğu saptandı. Batman ilinde toplam β-talasemi hastalarının 29’unda (%56,25) β⁺ mutasyonu, 26’ında (%43,75) β° mutasyonu tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda Homozigot beta talasemi olmasına rağmen talasemi intermedia klinik tablosu yapan codon 8 (-AA)del mutasyonunu bir hastada IVS-II-1 (G>A) mutasyonunu beş hastada bulmamız önemlidir. Bu sonuçlar genetik danışma ve doğum öncesi tanıda yardımcı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Anemi, Hemoglobin Bozuklukları, Mutasyon, Talasemi.

Dicle Med J  2020; 47 (4): 828-835

Doi: 10.5798/dicletip.850314

Cilt 47, Sayı 4 (2020)