ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Stomach metastasis of low grade endometrial stromal sarcoma
Serdar Kirmizi, Bercis Imge Ucar, Demet Aydogan Kirmizi, Sevda Yılmaz

Serdar Kirmizi, MD, Gastroenterology Surgery, Yozgat City Hospital, Yozgat 66100, Turkey  e-mail: drserdarkirmizi@hotmail.com

 

Abstract

Endometrial stromal sarcomas (ESS) are rare mesenchymal tumors of the uterus. Low-grade endometrial stromal sarcoma (LGESS) constitutes approximately two-thirds of ESS. Metastasis of LGESS can be seen after many years. In the endoscopic examination, a 57-year-old female patient with dyspeptic complaints was diagnosed with mesenchymal originated tumor located in the antrum of the stomach. It is reported that the patient underwent a hysterectomy and unilateral oophorectomy 15 years ago due to vaginal bleeding. 

A mass in the stomach approximately 5 cm in diameter was detected in the abdominal contrast-enhanced computed tomography. She underwent subtotal gastrectomy and omentectomy, and immunohistological examination was reported as LGESS. As far as we know, it is the first case reported as a LGESS metastasis to stomach so far. We should bear in mind that metastasis of LGESS may be seen after many years. It should be included in differential diagnosis of gastrointestinal stromal tumors.

Key words: Endometrial stromal sarcoma, gastrointestinal stromal tumor, stomach, metastasis

 

Düşük dereceli endometrialstromal sarkomun mideye metastazı                      

Öz

Endometrial stromal sarkomlar (ESS) nadir karşılaşılan uterusun mezenkimal tümörleridir. Low Grade Endometrial Stromal Sarkom (LGESS) ESS’ların yaklaşık üçte ikisini oluşturur. LGESS metastazı çok uzun yıllar sonra görülebilir. Dispeptik şikayetler nedeniyle yapılan tetkiklerde 57 yaşındaki bayan hastanın endoskopik incelenmesinde mide antrumda mezenşimal tümör saptandı. 

Hastanın vajinal kanama nedeniyle onbeş yıl önce histerektomi ve unilater aloferektomi yapıldığı ve LGESS tanısı aldığı öğrenildi. Kontrastlı bilgisayarlı tomografide (BT) mide de yaklaşık 5 cm çapında kitle saptandı. Subtotal gastrektomi ve omentektomi uygulandı, immuno histolojik incelemede LGESS olarak raporlandı. Bildiğimiz kadarıyla primeruterus kaynaklı LGESS’ın mideye metastazı saptanan ilk olgu olma özelliği taşımaktadır. LGESS’ın çok uzun yıllar sonra midenin gastrointestina lstromal tümörleriyle karışabilecek metastatik kitle ile karşımıza çıkabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Endometrial stromal sarkom, gastrointestinal stromal tümör, mide, metastaz.

Dicle Med J  2019;46 (3): 609-613

Doi: 10.5798/dicletip.545723

 

Volume 46, Number 3 (2019)