ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Outcomes of Maximal Levator Resection Procedure in Cases of Congenital Myogenic Ptosis
Selahattin Balsak, Umut Dağ, Yakup Güneş, Sevim Çakmak, Uğur Keklikçi

Selahattin Balsak, Memorial Dicle Hastanesi, 21010, Kayapınar, Diyarbakır, Turkey e- mail: selahattinbalsak@gmail.com

Abstract

Objective: This study aimed to evaluate the outcomes of maximal levator resection in cases of congenital myogenic ptosis with poor levator function.

Method: Thirty-threeptotic eyelids of 30 cases undergoing maximal levator resection were retrospectively included. There were 18 male and 12 female cases. The mean age of the cases was 12.55±5.3 years (range, 4-26 years). For all eyes, vertical palpebral aperture, margin reflex distance, levator functions, and upper eyelid crease height were measured. Ptosisseverity was “mild” when the eyelid elevation was ≤2 mm; “moderate” when the eyelid elevation was 3 mm; and “severe” when the eyelid elevation was ≥4 mm. The mean age of the cases (18 males and 12 females) was 12.55±5.3 years (range, 4-26 years).

Results and Conclusion: The mean ptosis severity (vertical palpebral aperture) was 5.136 mm preoperatively and 0.818 mm at the postoperative Month 3 (p<0.001). Surgical outcomes were successful in 26 eyes (78%), satisfactory in 4 eyes (12%), and unsuccessful in 3 eyes (9%).Conclusively, successful outcomes were obtained after maximal levator resection in ptosis cases with poor levator functionin most of casses.

Keywords: Acquired ptosis, congenital myogenic ptosis, levator function, maximal levator resection, surgical success.

 

Konjenital Miyojenik Pitoz Vakalarında Maksimum Levator Rezeksiyonu Prosedürünün Sonuçları               

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, düşüklevator fonksiyonlu konjenital pitozis olgularında maksimum levator rezeksiyonu sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler: Retrospektif olarak maksimum levator rezeksiyonu yapılan 30 olgunun 33 pitotik gözkapağı çalışmaya dahil edildi. Olguların 18’i erkek, 12’si kadın idi. Olguların ortalama yaşları 12.55±5.3 yıl (yaş aralığı, 4-26 yıl) idi. Tüm gözlerde dikey gözkapağı açıklığı, marjin reflex uzaklığı, levator fonksiyonu, üst gözkapağı cilt kıvrımı yüksekliği ölçüldü. Pitozis derecesi, gözkapağı hareketi ≤2 mm olduğunda ‘hafif’, 3 mm olduğunda ‘orta’ ve≥4 mm olduğunda ‘ağır’ olarak kaydedildi.

Sonuç ve Yorum: Ortalama pitozis derecesi (dikey gözkapağı açıklığı) ameliyat öncesi 5.136mm, ameliyat sonrası 3. ayda 0.818 mm idi (p<0.001). Yirmialtı gözde (%78) cerrahi sonuçlar başarılı, 4 gözde tatmin edici (%12) ve 3 gözde başarısız (%9) idi. Sonuç olarak düşük levator fonksiyonlu pitozis olgularının çoğunda maksimum levator rezeksiyonu cerrahisinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Edinilmiş pitozis, konjenital miyojenik pitozis, levator fonksiyonu, maksimum levator rezeksiyonu, cerrahi başarı.

Dicle Med J  2019;46 (3): 535-542

Doi: 10.5798/dicletip.620581

 

Volume 46, Number 3 (2019)