ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Variant angina in adolescents: Report of three cases and review of the literature
Hayrullah Alp, Esma Keleş Alp, Ahmet Midhat Elmacı

Hayrullah Alp, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Konya Türkiye Fatih Mah. Yeni İstanbul Yolu 42 e-mail: drhayrullahalp@hotmail.com

Abstract

Chest pain is a frequent complains in children and especially in adolescents which is most likely non-cardiac in origin. Variant angina (VA) is a rare cause of cardiac originated chest pain in children. Although it is well documented in adults, (VA) is a rare cause of chest pain in adolescents.Three adolescents with variant angina were reported in this article and the use of cardiac computed tomography in the diagnosis and treatment strategies were discussed detailed in company with the literature.

Key words: Chest pain, variant angina, adolescent, electrocardiography.

Adölesanlarda varyant anjina: Kardiyak bilgisayarlı tomografinin kullanımı ve literatür taraması

Öz

Göğüs ağrısı çocuklarda ve özellikle de adölesanlarda sık bir şikâyet olup çoğunlukla kalp dışı nedenlidir. Varyant anjina çocuklarda nadir görülen kalp kaynaklı göğüs ağrısı nedenlerinden birisidir. Varyant anjina erişkinlerde iyi tanımlanmış olmasına rağmen, adölesanlardaki göğüs ağrısının nadir bir nedenidir. Bu makalede varyant anjina tanısı konulan üç adölesan bildirilmiş olup varyant anjinanın tanısında kardiyak bilgisayarlı tomografinin kullanımı ve tedavisi literatür eşliğinde ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Göğüs ağrısı, varyant anjina, adölesan, elektrokardiyografi.

Dicle Med J  2018;45(4): 503-507

Doi: 10.5798/dicletip.497940

 

Volume 45, Number 4 (2018)