ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Erysipelas Like Erythema Accompanying Familial Mediterranean Fever Attack
Emine Müge Acar, Senem Şaş

Senem Şaş, Kervansaray Mah. 2019 sok. No:1 Kırşehir, Türkiye Email: senemsas@gmail.com

 ABSTRACT

Familial Mediterranean Fever (FMF) is the most common familial monogenic autoinflamatory disease characaterized by  recurrent  fever  and  polyserositis.  Erysipelas  like  erythema  is  a  typical  but  rare  cutaneous  finding  in  FMF  and characterized by tender  erythematous  plaques located  on lower limbs, leg, dorsum of the  foot and ankle.  The lesions can be misdiagnosed as eryspileas especially when seen as a initial symptom of FMF. We present here an exa mple of erysipelas like erythema accompanying FMF attack as a result of non-adherence to oral colchicine treatment. 

Keywords: Familial Mediterranean Fever, Erysipelas, erythema

 

Ailesel Akdeniz Ateşi Atağına Eşlik Eden Erizipel Benzeri Eritem

ÖZET

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) tekrarlayan ateş ve poliserozitle karakterize, en sık görülen ailesel, monogenik geçişli otoinflamatuar bir hastalıktır. Erizipel benzeri eritem AAA’nın tipik ancak nadir görülen bir deri bulgusudur. Alt ekstremitelerde, dizin alt kısmı, ayak sırtında ve ayak bileğinde yerleşim gösteren sıcak ve hassas eritematöz plaklarla karakterizedir. Özellikle AAA’nın başlangıç bulgusu olarak ortaya çıktığında erizipel olarak değerlendirilerek yanlış

tanı konabilmektedir. Burada, AAA tanısı ile takipte olan ve kolşisin tedavisine uyum göstermeyen ve sonrasında AAA atağıyla birlikte erizipel benzeri eritemle başvuran 24 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ailesel Akdeniz Ateşi, erizipel, eritem

Dicle Med J  2017;44(1):115-118

doi: 10.5798/dicletip.298593

Volume 44, Number 1 (2017)