ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Congenital cutis laxa
Fuat Gürkan, Aşkın Taş Hekimoğlu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

A case report is presenting about a rarely appering disease cutis laxa named also as Dermatomegaly and Generalise Elastosis. As it appears congenitally also seems with the accompaniment of infection, inflamation, collagen tissue diseases, hypersensitivity reactions and treatment with D- penicillamine. 

Konjenital cutıs laxa: Olgu sunumu

Nadir görülen, dermatomegali, jeneralize elastolizis olarak ta bilinen bir cutis laxa olgusu sunulmaktadır. Bu hastalık konjenital olarak görülebileceği gibi enfeksiyon, inflamasyon, kollajen doku hastalıkları, hipersensitivite reaksiyonları ve D-penisilamin tedavisine eşlik ederek ortaya çıkabilir. 

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)