ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The prevalance of patıents accordıng to angle classıfıcatıon that came to our our clınıc wıth orthodontıc treatment needs (a retrospectıve study)
Seher Gündüz Arslan, Osman Darı, Mehtap Herdem Atay

Dicle Üniv.Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD.

The aim of this study is, to classify the patients according to Angle classification that came to our clinic with orthodontic treatment needs. Our study consists of patients that came to our clinic between 13.04.1999 and 21.04.2003. Their ages are between 7 and 25. 1310 male and 987 female totally 2297 patients were classified into three groups which were Class I, Class II and Class III according to Angle classification. Among 2297 individuals that were taken into consideration 1100 individual were Class I, 887 individual were Class II and 310 individual were Class III. Subgroups of these individuals were classified according to their ages and sexes. In this respective study which comprise our regional individuals have shown that Angle Class I discrepancy were find more than the other anomalies. According to sex Angle Calss I anomalies were find 11-15 years old womens more than the other ages. 

Son dört yılda ortodontik tedavi amacı ile kliniğimize başvuran hastalardaki ortodontik anomalilerin angle sınıflamasına göre dağılımları (retrospektif çalışma)

Bu çalışmanın amacı; son dört yılda kliniğimize tedavi isteği ile başvuran hastaların, Angle sınıflamasına göre kapanış ilişkilerinin belirlenmesi ve bölgemizdeki hangi anomalinin daha sık görüldüğünün tespit edilmesidir. Araştırmamız 13.04.1999-21.04.2003 tarihleri arasında ortodonti kliniğine başvuran Angle sınıflamasına göre Class I, Class II, Class III düzensizliği gösteren ve 7-25 yaş arasındaki bireylerden oluşmuştur. Bireylerin 1310’u erkek, 987’si bayan olup toplam 2297 birey üzerinde çalışma yapılmıştır. 2297 birey üzerinde yaptığımız taramada 1100’ün Angle Class I, 887’in Angle Class II, 310’da Angle Class III olduğu görülmüştür. Bu anomalilerinde alt grupları yaş ve cinsiyete göre tespit edilmiştir. Bölgemiz bireylerini oluşturan bu retrospektif çalışmada Angle Class I anomalinin diğer anomalilere göre daha fazla olduğu, cinsiyet ayırımında ise 11-15 yaş arasındaki bayanlarda yoğunluk gösterdiği görülmüştür. 

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)