ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Retrospectıve evaluatıon of mrı fındıngs of knee joınt ın 255 patıents
Ahmet Mete, Mustafa Özates, Remzi Çevik, Yasar Bükte, M.Masum Simsek

Dicle Üniv. Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD.

Retrospective evaluation of knee MRI obtained from 255 cases and to demonstrate most common knee joint pathologies in our region. In our study knee joints of 255 cases who admitted to different clinics of our hospital with various complains of knee between October 1996 and December 1998 were examined in wide spectrum with MRI. Via 1.0 Tesla MRI device and special knee coil in sagittal, coronal and axial plains MRI images were obtained. The number of male and female patients were 173 and 82 and their ages were ranged between 14 and 70, and the mean age was 34±13. The most common knee pathologies were intra-articular fluid (%58.04), medial (%46,66) and lateral (%12.55) meniscal injuries, anterior cruciate ligament injury (%17.25) and osteoarthritis (%14.9). The other important lesions were degeneration of medial and lateral meniscus, Baker’s cyst, bursitis, posterior cruciate ligament injury , medial and lateral collateral ligament injuries, synovial hypertrophy, chondromalasia of patella, and contusion. In our images of knee the most common lesions were injuries of meniscus and ligament. Because of being noninvasive technique for knee joint pathologies, capacity of multiplanar imaging, high contrast resolution and chance of detailed anatomic evaluation MR imaging was found to be most appropriate imaging technique for knee joint pathologies.

255 hastanın diz MRG bulgularının retrospektif olarak Degerlendirilmesi

Bu çalısmanın amacı, diz MRG’leri elde edilen 255 olgunun retrospektif olarak dökümünü yapmak ve bölgemizde en sık görülen diz eklem patolojilerini ortaya koymaktır. Çalısmamızda Ekim 1996-Aralık 1998 tarihleri arasında hastanemiz polikliniklerine çesitli diz sikayetleriyle basvuran 255 olgunun dizleri, tüm patolojileri açısından MRG yöntemiyle genis bir spektrumda incelendi. 1.0-T MRG cihazı (Expert; Siemens, Erlangen, Germany) ve özel diz sarmalı kullanılarak, sagital, koronal ve aksiyel planlarda MR görüntüler elde edildi. 173’ü erkek 82’si kadın olan hastaların yasları 14 ile 70 arasında degismekte olup, yas ortalamaları 34±13 idi. Hastalarda eklem içinde sıvı (%58,04), medial (%46,66) ve lateral (%12,55) menisküs yırtıgı, ön çapraz bag yırtıgı (%17,25) ve osteoartroz (%14,9) en sık saptanan diz patolojileri idi. Medial ve lateral menisküs dejenerasyonu, baker kisti, bursitis, arka çapraz bag yırtıgı, medial ve lateral kollateral bag yırtıkları, sinovial hipertrofi, kondromalazi patella ve kontüzyon saptanabilen diger kayda deger lezyonlardı. Dize yönelik MRG incelemelerinizde en sık saptadıgımız lezyonlar menisküs ve ligament yırtıgı idı. MRG yönteminin diz patolojileri açısından non-invaziv olması, multiplanar görüntüleme kapasitesi, yüksek kontrast rezolüsyonunda ve anatomik olarak ayrıntılı bir sekilde degerlendirebilme sansını vermesi nedeniyle de en uygun görüntüleme yöntemi olarak tercih edilmesi gerektigi sonucuna varıldı.

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)