ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - THE OUTCOME OF ANTRACYCLINE-BASED COMBINATION CHEMOTHERAPY IN METASTATIC BREAST CANCER AS A FIRST-LINE TREATMENT
Abdurrahman Isıkdogan, S.Burhanedtin Zincircioglu, Ahmet Dirier, Orhan Ayyıldız

Dicle Üniv. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD.

In this study we evaluate the efficacy and safety of antracyclin based chemotherapy combination in 28 patients with untreated metastatic breast cancer. Overall response rate were achieved 78.5% of patients: Complete remisison in 3 (%10.7) patients, and partially remission in 19 (67.8%) cases. Whereas 3 (10.7%) patients achieved stabl disease, and 4 cases (14.2%) progressed. Grade III-IV neutropenia were found in 8 (28.5%) patients, and grade II trombocytopenia in one (3.5%). Other toxicity were nausea and vomiting, alopecia and skin ulceration in 18%, 24%, and 3.5% of patients, respectively. In conclusion; antracycline based therapy were found effectively and well well tolerabl treatment. This data were compatible with literature.

Metastatik meme kanserinde birinci basamak tedavide antrasiklin içeren kombinasyon kemoterapi sonuçlarımız

Eylül 2001-Aralık 2002 tarihleri arasında Dicle üniversitesi Tıp Fakültesine basvuran, metastatik meme kanseri tanısı alan ve birinci basamak tedavide antrasiklin içeren kemoterapi kombinasyonu uygulanan 28 hasta, tedavi yanıtı ve toksisite bakımından degerlendirildi. Genel yanıt %78.5 olarak saptandı: Üç hastada ( % 10.7) tam remisyon, 19 (%67.8) hastada parsiyel remisyon 3 ( % 10.7) hastada stabil hastalık saglanırken 4 (%14.2) hastada progresyon saptandı. Hastaların %28.5’inde nötropeni (grade III-IV) görülürken, nötropeniye baglı ates 2 hastada ve grade II trombositopeni 1 hastada görüldü. Ciddi bulantı-kusma %18 hastada görüldü. Bir hastada ekstravazasyona baglı ciddi, rekostrüktif cerrahi girisim gerektiren cilt nekrozu gelisti.Toksik ölüm olmadı. Sonuç olarak; metastatik meme kanserinde birinci basamak tedavide antrasiklin içeren kombinasyon etkili bulundu. Tolere edilebilir toksisite gözlendi

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)