ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Association of Acromegaly and Ankylosing Spondylitis
Alpaslan Tuzcu, Ayse Dicle Turhanoglu, Mithat Bahçeci, Hatice Öztürkmen Akay, Zülfü Karabulut

Dicle Üniv. Tıp Fak. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D

Coexistence of acromegaly and anklosing spondylitis had been rarely reported. Only two case reports were described coexistence of two diseases in literature. These two diseases have some similar clinical and radiographic features. Calcaneal epin formation, enteshopathy and caude equina syndrome can be seen both acromegaly and ankylosing spondylitis. Our case had clinical and radiological features of both acromegaly and ankylosing spondylitis. Acral enlargement, coarsening of feature, malocclusion, non-suppressed growth hormone levels with oral glucose tolerance test and evidence of pituitary adenoma were support diagnose of acromegaly. Morning stiffness, positive Schober and Moll test, elevated erythrocyte sedimentation rate and grade 4 sacroiletis of the patient lead us to diagnose ankylosing spondylitis at the same time. In this case report, we aim to discuss interesting coexistence of two disease 

Ankilozan ve Akromegali Birlikteliği

Akromegali ve ankilozan spondilitin nadiren rapor edilmiştir. Bu iki hastalığın birlikteliği literatürde iki olgu sunumu ile gösterilmiştir. Akromegali ve ankilozan spondilit benzer klinik ve radiografik bulgulara sahiptir. Kalkaneal epin varlığı, entezopati, cauda equina sendromu gibi bulgular hem akromegalide hemde ankilozan spondilit de gözlenebilir. Bu olgu hem ankilozan spondilitin hemde akromegalinin klinik ve radyolojik bulgularına sahipti. Uçlarda büyüme, yüz yapısının bozulması, malokluzyon, glikoz tolerans testinden sonra baskılanmayan büyüme hormon düzeyinin olmasına ek olarak da bir hipofizer adenom varlığı akromegali tanısını destekleyen bulgulardı. Sabah tutukluğu, Schober ve Moll testinin pozitif olması, sedimentasyon yüksekliği ile birlikte dördüncü dereceden sakroileitin varlığı hastada akromegaliye ek olarak ankilozan spondilitin de varlığını göstermekteydi. Bu olgu sunumunda ankilozan spondilit ve akromegali tanısı konulan bir hasta tartışılmıştır. 

Cilt 31, Sayı 2 (2004)