ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Bladder Leiomyoma: Case Report
Hatice Öztürkmen Akay, Ali Ferruh Akay, Hüseyin Büyükbayram, Hayrettin Şahin

SSK Bölge Hastanesi Radyoloji Bölümü/ Diyarbakır

Leiomyoma of the bladder is a rare benign mesenchymal tumor. The clinic symptomatology depends on the tumor site, and this type of lesion is morefrequently found in women. Treatment mainly consist of endoscopic resection, but may involve partial cystectomy.  

Mesane Leiomyomu: Olgu Sunumu

Mesane leiomyomu mezenkimal kaynaklı nadir görülen benign tümördür. Klinik semptomlar tümörün boyutuna bağlıdır, sıklıkla bayanlarda görülür. Tedavide çoğunlukla endoskopik rezeksiyon uygulanır, fakat parsiyel sistektomide gerekebilir. 

Cilt 31, Sayı 2 (2004)