ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Tilt Testing in Diagnosing Neurocardiogenic Syncope and it’s Incidence Around City of Diyarbakır
Levent Özdemir, Kemal Çevik, Sait Alan, Nizamettin Toprak

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

Neurocardiogenic syncope is an often cause of syncope and it appears in different ways in clinic. Some reason of neurocardiogenic syncope are ; bad view, emotional stresses, severe pain, injection, taking blood with needle, for a long time standing or/and becoming dehydration. To use of tilt testing (TT) in diagnosing of neurocardiogenic syncope was increased so we presented our two year experience of TT. We diagnosed neurocardiogenic syncope in lots of patients who are known idiopathic syncope before our application of TT. Most of these patients were satisfied our therapy and there were a few syncope in clinic follow up. There are lots of difficulties in therapy and following up about patients who are known idiopathic syncope and these patients are suffered from this position. As a result, we saw that TT is very important clinical tool in patients with neurocardiogenic syncope who’s diagnosing and therapy optional by means of our two year clinical trial. 

Diyarbakır Yöresinde Nörokardiyojenik Senkop Sıklığı ve Tanısında Tilt Testi

Nörokardiyojenik senkop klinikte sık karşılaşılır ve farklı şekillerde kendini göstererek senkopa neden olur. Nörokardiyojenik senkopa neden olan etmenler arasında hoşlanılmayan bir görüntü, emosyonel stres, ağrı, enjeksiyon, hastadan kan alınması gibi girişimler sayılabilir. Bunların yanı sıra ayakta uzun süre durmak ve/veya dehidratasyona maruz kalmak da nörokardiyojenik senkobu tetikler. Nörokardiyojenik senkop tanısında dünyada son on yıldır kullanımı giderek artan tilt testi (TT) ile iki yıllık çalışmamızı özetledik. Daha önce tanı konulamayan idiyopatik senkop olarak değerlendirilen çok sayıda hastaya nörokardiyojenik senkop tanısı koyduk. Bu hastaların büyük kısmı başlanan tedaviden fayda gördü ve klinik takiplerinde yenileyen senkop atakları oldukça nadirdi. Tanı ve tedavinin planlanması amaçlı TT yaptırmayan bir çok hasta idiyopatik senkop tanısıyla, tedavi ve takipte sıkıntı çekmektedir. Sonuçta, çoğunda nörokardiyojenik senkobu olan bu hastaların tanınmasında ve tedavinin yönlendirilmesinde TT’nin önemini bir kez daha bu iki yıllık çalışmamızda gördük. 

Cilt 31, Sayı 2 (2004)