ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Polysplenia with Kartagener’s Syndrome: Case Report
Cihan Akgül Özmen, Hasan Nazaroğlu, Murat Söker, Yaşar Bükte

Kartagener’s Syndrome is a rare congenital malformation and characterized by the triad of bronchiectasis, sinusitis, and situs inversus. The genetic disorder is at cilia. We presented our 13 years old patient diagnosed as Kartagener’s syndrome with polysplenia by imaging findings. In recurrent airway infections, Kartagener’s syndrome must be kept in mind as one of the reasons.

Polispleninin Eşlik Ettiği Kartagener Sendromu: Olgu Sunumu

Kartagener Sendromu; situs inversus, bronşektazi ve sinüzit triadından oluşan nadir bir kongenital malformasyondur. Genetik bozukluk silialardadır. Onüç yaşında polispleninin eşlik ettiği Kartagener sendromu tanısı koyduğumuz olgumuzu görüntüleme bulgularıyla sunduk. Sık solunum yolu enfeksiyonu geçiren olgularda, sebebin Kartagener sendromuna da bağlı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Volume 31, Number 4 (2004)