ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Effect of Oestradiol Administration on Rat Submandibular Gland after Ovariectomized Period
Berna Güney Saruhan, M. Aydın Ketani

In this study, we aimed to investigate exogen estrogen on submandibular gland of adult ovariectomized rats. To this end, thirty-six virgin female Wistar Albino rats were used and were divided into three equal groups. Sham groups received no treatment, all animals in the other two groups were bilaterally ovariectomized. Control groups was designated bilaterally ovariectomized and oestradiol was given application groups. Following the applications all animals were sacrified,then submandibular gland was excised and paraffin wax. Paraffin sections, obtained by routine histologic methods, were cut at 5μm and stained with Hematoxilen-Eozin. The stained sections were later evaluated under a light microscopy. Histological studies indicated that, after oestrogen deficiency period, the glandular parenchyma and stroma was destroyed. When oestrogen was given exogenously, it was seen that after ovariectomy, the gland was partially improved. These data demonstrate that oestrogen deficiency play a role in rat of the submandibular gland. Exogenous oestrogen leads to partial improvement and oestrogen deficiency doesnt lead to changes of the gland. Exogenous oestrogen does not completely prevent submandibular gland structure.

Ratlarda Overektomi Sonrasında Uygulanan Östrojenin Submandibular Tükürük Bezi Üzerine Olan Etkisi

Ekzojen ve endojen östrojenlerin, insan ve farklı hayvan türleri üzerindeki etkileri iyi bilinmektedir. Tavşan, fare ve insan dokusunda östrojen reseptörlerinin mevcut olduğu rapor edilmiştir. Ovarektomi sonrasında dokularda şekillenebilecek histopatolojik değişikliklerin gerçekleşmesi, bunun yanı sıra ekzojen olarak kullanılan östrojenin bu değişiklikler üzerindeki etkilerinden yola çıkarak çalışmada ekzojen kaynaklı östrojenin erişkin ovarektomili sıçanların submandibular bezi üzerine olan histolojik etkileri araştırıldı. Bu amaç için, erişkin 36 adet dişi Wistar Albino rat kullanıldı. Ratlar, Sham, Kontrol ve Uygulama olmak üzere 3 ayrı gruba ayrıldı. Sham grubundaki ratlara hiçbir işlem uygulanmadı, kontrol grubundakilere bilateral ovarektomi yapıldı, uygulama grubuna ise ovarektomi ve östrojen uygulaması yapıldı. Uygulamaların bitiminden sonra hayvanlar sakrifiye edildi. Submandibular bezi çıkarıldıktan sonra, rutin histolojik takip işlemlerine geçildi. Elde edilen parafin kesitleri Hematoksilen Eozin ile boyanarak ışık mikroskobunda değerlendirildi. Ovarektomi sonrasında bezin parankimasında ve stromasında yapısal bozulmalar şekillenirken, ovarektomi sonrasında verilen ekzojen östrojenin submandibular bezde kısmi bir düzelmeye neden olduğu ve östrojen eksikliğine bağlı olarak şekillenen değişiklikleri ortadan kaldırmadığını gözlemledik.

Volume 31, Number 4 (2004)