ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Smoking on the Periodontal Tissues
Tansel Mızrak, Filiz Acun Kaya

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D./ Diyarbakır Email: facunkaya@dicle.edu.tr

There are many negatory effects of using tabacco on human health. Beyond the general effects on respiration and hearth-vessel system; it is known that it has got effects on oral environment and periodontium which are the first contact areas.In many recent studies, researchers have investigated the cigarettes effects which is a local or systemic factor advancing the periodontal diseases.

Sigara Kullanımının Periodontal Dokular Üzerine Olan Etkisi

Tütün kullanımının insan sağlığı üzerine birçok olumuz etkisi bulunmaktadır. Sigaranın solunum ve kalp-damar sistemi ile ilgili olumsuz etkilerinin yanı sıra, ilk olarak temasa geçtiği ağız ortamı ve periodonsiyum üzerine de zararlı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Son dönemde birçok çalışmada; araştırmacılar periodontal hastalığın hızlandırıcı ve şiddetlendirici lokal veya sistemik sebeplerinden biri olan sigaranın etkilerini incelemişlerdir.

Cilt 32, Sayı 2 (2005)